A községházán is segítenek

Idén kizárólag elektronikus módon lehet APIA-támogatást igényelni. A március 1-jén megnyíló és május 15-ig tartó pályázási időszak alatt a mezőgazdászoknak nem szabad bemenniük a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (román betűszóval: APIA) székhelyére.

A gazdáknak online kell aktualizálniuk a termőterületeiket (az ökogazdálkodásban érintetteket is), majd az IPA ONLINE alkalmazáson keresztül kell feltölteniük az adatokat. Ezzel párhuzamosan, a földterületeiket adminisztráló polgármesteri hivatalokkal együtt kell ellenőrizniük a mezőgazdasági regiszterben történő nyilvántartást. A farmerek birtokolta területekre vonatkozó adatoknak az egyszeri támogatásigénylés előttieknek kell lenniük.

A helyesen kitöltött adatokat az APIA megyei központjaihoz kell eljuttatni. Az elküldött adatok helyességének a felelőssége az egyszeri támogatást igénylő gazdákat, illetve azokat a hivatalos szerveket terheli, amelyek kiállították a szükséges dokumentumokat. Abban az esetben, ha az egyszeri kifizetés állatokra is vonatkozik, a farmerek kötelezettsége az adatoknak az aktualizálása az Országos Állattartói Nyilvántartóban (Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE), illetve a megyei kirendeltségeknél történő láttamoztatása is. Az elektronikus úton beérkezett pályázatok elbírálásáról, az adatok ellenőrzéséről, illetve a záródokumentum aláírásának az időpontjáról az APIA szakemberei értesíteni fogják a támogatásban érintett farmereket.

Mint korábban hírül adtuk, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (román betűszóval: APIA) közleményben tájékoztatta a Kaplonyi Polgármesteri Hivatalt, hogy a község lakosai közül ki mikor mehet egyeztetni a földterületek után járó támogatás végett.

A kaplonyi hivatal mezőgazdasági referense igazolást kell hogy kiállítson – akár a korábbi években. Ennek érdekében fel kell keresni a hivatalt, mégpedig március 1-jétől március 30-áig. Akár a korábbi években, az ügyfélfogadás ABC-sorrendben történik. Hozzanak magukkal másolatot a személyi igazolványról, bankszámlakivonatot, valamint az előző évi APIÁ-s papírt.

Egyenként értesít a hivatal mezőgazdasági referense minden érintett gazdát, de lehet érdeklődni is a községházán.

A járványügyi előírások értelmében idén nem kell személyesen felkeressék az APIA nagykárolyi kirendeltségét, hanem e-mailben kell elküldeni a kérvényeket. Ebben igyekeznek segíteni a kaplonyi községházán, viszont a hatékony ügykezelés érdekében mindenki készüljön fel, lehetőleg a rajzot már otthon aktualizálják. Utóbbiban, tehát az aktualizálásban igyekeznek is segíteni a községházán, mégpedig hétköznaponként munkaidő után, azaz 4 óra után. Amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, kérjük, előre jelezze Megyeri Tamás Róbertnél ebbéli szándékát, és megbeszélik a megfelelő időpontot.