Mozgóurnát lehet kérni

Mozgóurnával szavazhatnak a vasárnapi parlamenti választásokon azok, akik COVID-19 miatt karanténban vagy lakhelyi elkülönítésben vannak.

Ugyanakkor mozgóurnát kérhetnek azok a választópolgárok is, akik betegség vagy mozgáskorlátozottság miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiséghez, kórházban vannak, vagy szabadságvesztéssel járó büntetésüket töltik.

A körzeti választási irodák elnökei ezekben az esetekben elrendelik a mozgóurna kiszállítását úgy, hogy az 21 órára ismét a szavazóhelyiségben legyen.

Első alkalommal történik meg, hogy úgy kell megszervezni a választásokat, hogy közben bizonyos települések vesztegzár alatt vannak. Ezeken a településeken a lakosság saját felelősségre kiállított nyilatkozat nélkül járulhat az urnákhoz.

Különleges helyzet állt elő a COVID-fertőzöttség miatt karanténban levő képviselő- és szenátorjelöltek, illetve a Központi Választási Iroda (BEC) fertőzött tagjai esetében. Egyesek közülük szintén mozgóurnát kértek.

Ilyen helyzetben van a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője, Iulian Bulai, George Scarlat mezőgazdasági államtitkár, aki a PNL Galac megyei szenátorjelölti listáját vezeti, illetve az Állandó Választási Hatóság elnöke, Constantin-Florin Mituleţu-Buică is.

Pozitívan tesztelték koronavírusra Dan Barna USR-elnököt, az USR PLUS szövetség társelnökét, aki még mozgóurnával sem szavazhat, mert hivatalos lakhelye Szebenbe szól, ő pedig Bukarestben van karanténban. Pozitív a koronavírustesztje Tudor Benga USR-képviselőnek, Ben Oni Ardelean PNL-képviselőnek és Mihail Neamţu PMP-képviselőnek is.


A Központi Választási Iroda megszabta a mozgóurnás szavazás módját.

  • Karanténban vagy lakhelyi elkülönítésben levő személyek

A lakhelyi karanténban levő választópolgárnak egy kérvényt és a megyei közegészségügyi igazgatóság karantént elrendelő dokumentumának másolatát kell benyújtania ahhoz, hogy mozgóurnát vehessen igénybe.

A lakhelyi elkülönítésben lévő személy a következő dokumentumok valamelyikének másolatát csatolhatja a kérvényhez mozgóurna igénylésekor:

  • a kórházi kibocsátó levél, amelyben fel van tüntetve a diagnózis az elkülönülésre vonatkozó utasítás;
  • a megyei közegészségügyi igazgatóság elkülönülésre vonatkozó határozata;

  • a COVID-19-fertőzöttségre utaló pozitív PCR-teszt, amelyet az utóbbi 14 nap során állítottak ki.

Azok az állampolgárok, akik ilyen helyzetben vannak, és még nem kapták meg a hatóságoktól a szükséges dokumentumokat, elküldhetik a választókerületi irodáknak a mozgóurnás szavazás engedélyeztetéséhez szükséges iratok kiadására vonatkozó kérelmet. Ezt a kérelmet a választókerületi iroda azonnal továbbítja a megyei közegészségügyi igazgatóságnak, amely intézkedik a dokumentumok mielőbbi kiállítása ügyében.

A megyei közegészségügyi igazgatóságoknak legkésőbb december 5-éig el kell eljuttatniuk a választókerületi irodákhoz a lakhelyi karanténban vagy elkülönítésben lévő személyek listáját.

A kerületi választási iroda kinyomtatja a mozgóurnás szavazáshoz szükséges dokumentumok kiadását igénylő kérvényeket, és ezeket – a DSP által kiállított iratok kíséretében – a prefektusi hivatal közvetítésével legkésőbb december 6-a 10 óráig továbbítja azokhoz a szavazóhelyiségekhez, amelyek a legközelebb esnek a mozgóurnát igénylő személyek tartózkodási helyéhez.

  • A betegség vagy mozgáskorlátozottság miatt helyváltoztatásra képtelen személyek

Azok a választópolgárok, akik betegség vagy mozgáskorlátozottság miatt képtelenek a szavazóhelyiségben lévő urnákhoz járulni, a lakhelyük vagy ideiglenes lakhelyük szerinti szavazókörzettől igényelhetik a mozgóurnát. A kérvényt az érintett személy tartózkodási helyéhez legközelebb eső szavazóirodánál kell benyújtani legkésőbb december 5-én 18 és 20 óra között.

A kérvényt a mozgóurnát igénylő személy ellátja saját kezű aláírásával, majd bárki elviheti a szavazóirodába. A kérvénynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a kérelmező teljes nevét, személyi számát (cod numeric personal), az állandó vagy ideiglenes lakhelyet, a személyazonossági igazolvány szériaszámát és számát, telefonszámot és azt a címet, ahova a mozgóurnát várják. A kérelemhez csatolni kell a betegséget vagy mozgáskorlátozottságot igazoló okmány másolatát, amelyből kiderül, hogy az illető személy nem képes önállóan eljutni a szavazóirodáig. Az orvosi bizonylatnak nem kell feltétlenül tartalmaznia a ‘szállításra alkalmatlan személy’ (”persoană netransportabilă”) kifejezést.

  • Kórházba beutalt személyek

Azok a választópolgárok, akik kórházban vannak, illetve idősotthonban, szociális ellátóközpontban élnek, csak abban az esetben kérhetnek mozgóurnát, ha az illető kórház, idősotthon vagy szociális ellátóközpont ugyanazon a településen van, ahol állandó lakhelyük vagy tartózkodási helyük is.

A kérvényt az érintett saját kezűleg írja alá, majd bárki elviheti a választóirodába december 5-én 18 és 20 óra között.

A körzeti választási iroda elnöke megvizsgálja a kérvényeket, és amennyiben ezek megfelelnek a feltételeknek, elrendeli a mozgóurnát kérelmező emberek személyi adatainak felvételét a választói listák kivonatára, amelyet lepecsétel és aláír.

A választási iroda elnöke ezt követően legalább két személyből álló küldöttséget nevez ki a szavazóbiztosok közül; ez a küldöttség megy el a mozgóurnával a szavazás napján a megjelölt lakcímekre, belügyi alkalmazott felügyeletével.

A mozgóurnát az egészségügyi óvintézkedések tiszteletben tartásával szállítják.

  • Letartóztatásban vagy őrizetben lévő személyek

Mozgóurna segítségével szavazhatnak a börtönben vagy előzetes letartóztatásban levő, illetve más, szabadságvesztéssel járó büntetést töltő személyek is, amennyiben nem vesztették el szavazati jogukat, és amennyiben állandó lakhelyük vagy tartózkodási helyük ugyanazon a településen van, ahol a börtön vagy büntetés-végrehajtási intézet.

A büntetés-végrehajtási intézetek vezetőinek kötelességük legkésőbb december 4-éig az érintettek tudomására hozni, hogy joguk van a mozgóurnás szavazásra, amennyiben ugyanazon a település állandó választói listáján szerepelnek, ahol a börtön vagy büntetés-végrehajtási intézet található. A kérvényeket ebben az esetben a büntetés-végrehajtási intézet igazgatójához kell benyújtani legkésőbb december 5-e 12 óráig.

A börtönigazgatók kötelessége biztosítani, hogy a fogvatartottak kérvényei legkésőbb december 5-e 18 és 20 óra között az adott település valamely, a kerületi választási iroda által megszabott szavazókörzetéhez kerüljenek.

A szavazás napján a büntetés-végrehajtási intézmény vezetősége köteles beengedni az intézmény területére a mozgóurnát szállító szavazóbiztosokat, és ki kell alakítani egy szavazóhelyiséget az intézmény területén, ahol biztosított a voksolás titkossága.

A szavazás személyazonossági igazolvány alapján történik, ezt a börtönigazgató jóváhagyásával ideiglenesen kiadják a fogvatartott személyes iratcsomójából.

A házi őrizetben levő személyek szintén mozgóurna segítségével szavazhatnak, amennyiben a büntetés-végrehajtás helyszíne ugyanazon a településen van, ahol az állandó lakhelyük vagy tartózkodási helyük. Nekik a választást megelőző napon, 18 és 20 óra között kell eljuttatniuk az erre vonatkozó kérelmet a legközelebb eső körzeti választási irodához. A kérvényben fel kell tüntetni a telefonszámot, és csatolni kell a házi őrizetet elrendelő bírósági határozat másolatát.


A szavazás napján a mozgóurnát szállító bizottság előbb azokhoz a személyekhez viszi ki az urnát, akik nem a COVID-19 járvány miatt kényszerülnek otthonmaradásra, továbbá a nem koronavírusos betegekhez, nem COVID-19-ben szenvedő betegeket ellátó egészségügyi intézményekhez, idősotthonokhoz, börtönökhöz. Miután a felsoroltak leadták voksukat, a mozgóurnát a COVID-19 járvány miatt kórházban, karanténban vagy elkülönítésben levő személyekhez is kiszállítják.

A szavazóbiztosok és a mozgóurnát szállító küldöttség tagjai kötelesek maszkot és kesztyűt viselni, amelyet minden helyiség elhagyása után lecserélnek vagy alkoholos oldattal lefertőtlenítenek.

A mozgóurnát szállító szavazóbiztosok nem mehetnek be a választópolgár lakásába, hanem a bejáratnál tesznek eleget az eljárás által megkövetelt formaságoknak, úgy, hogy közben betartják a minimum egy méter távolságot a választópolgártól.

A választópolgárnak és valamennyi jelen lévő személynek maszkot kell viselnie az eljárás alatt.

A választópolgár kötelező módon lefertőtleníti kezeit, mielőtt átvenné a szavazólapokat és a pecsétet. Rövid időre leveszi maszkját, hogy a szavazóbiztos előtt igazolja személyazonosságát. Ezt követően visszahelyezi a maszkot úgy, hogy az az orrát és száját is takarja. A választói névjegyzéket lehetőleg saját írószerével írja alá.

Ezt követően a pecsétet és – amennyiben a választó nem a sajátját használta – a tollat egyik szavazóbiztos lefertőtleníti.

Az egészségügyi intézménybe beutalt személyek szintén mozgóurna segítségével szavazhatnak, a mozgóurnát szállító szavazóbiztosok védőfelszerelését az egészségügyi intézmény biztosítja, majd a használt védőfelszereléseket egy erre kijelölt zsákba helyezik.


A parlamenti választásokat a karantén alatt lévő településeken is megszervezik.

Florin Constantin Mituleţu-Buică, az Állandó Választási Hatóság (AEP) elnöke közölte, hogy a karantén alatt lévő települések lakóinak sem kell saját felelősségre írt nyilatkozatot felmutatniuk, amikor voksolni mennek.

Ugyanezt Klaus Iohannis államfő is megerősítette: ‘Mindenkinek tudnia kell, hogy a választásokat mindenhol, a karantén alatt lévő településeken is megszervezik. (…) Nem lesznek korlátozások, sem a vesztegzár alatt lévő településeken, sem más településeken’ – szögezte le az államfő.

AGERPRES