Tisztelt kaplonyiak!

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kaplonyi szervezetének nevében szeretnék részletesen reagálni a Mosdóczi Vilmos polgármester által megjelentetettekre. Felettébb furcsállom azt, hogy a Kaplonyi Polgármesteri Hivatal közösségi felületét használja propaganda célokra. Ugyan a törvények értelmében minden egyes tanácsülésről beszámolót kellene megjelentetni, hogy a falu lakosai értesülhessenek a határozatokról, azonban ez sajnos több éven keresztül elmaradt.

Úgy gondolom, hogy február óta semmiféle lejárató kampány nem folyik a polgármester személye vagy a falu ellen. Pusztán tények voltak megjelentetve.

Mindenekelőtt nyomatékosítom: nem nézzük le a falu lakosait. A helyi RMDSZ közössége mind a több mint háromezer lakost szeretné egyenrangúan képviselni. A „megvezetésről” és a „félretájékoztatásról” ugyan sokat lehetne beszélni, ellenben konkrét példákat nem említett a polgármester, így tárgytalan az egész felvetés. A Megyeri Tamás Róbert által megjelentetett cikkekben nem arról van szó, hogy rossz lenne ebben a faluban élni, hanem arról, hogy sajnos le vagyunk maradva a vidékbeli településekhez képest (ezen amúgy kicsit érdemes lenne elgondolkodni!). A polgármesterjelöltünk a cikkeivel próbálja ösztönözni a falu lakosait arra, hogy legyünk igényesebbek. Igen is ennek vannak valós alapjai!

Beszéljünk a víz-, gáz- és szennyvízhálózatról. Ezek 2020-ban alapvető követelmények egy európai faluban: a gáz a jórészt a kaplonyi lakosok pénzéből lett bevezetve még sok-sok évvel ezelőtt; a vízhálózat kiépítése, ha jól tudom, Máncz Dezső polgármestersége ideje alatt kezdődött meg (talán emlékszik a tisztelt jelenlegi polgármester úr, hogy egyik elődje, Máncz Dezső akkori polgármester és Kánya Albert akkori jegyző együtt utazott le Bukarestbe Borbély László akkori miniszterhez ennek érdekében; kérdezem én tisztelettel, hogy ön hányszor lépte át a megye határát hasonló célzattal?); a szennyvízhálózatot valóban az ön mandátumai alatt építették ki, azonban ez egy megaprojekt része volt, amelybe belefoglaltatott több szomszédos település, és amit európai uniós forrásokból finanszíroztak. Úgy gondolom, tisztelt polgármester úr, hogy ebben az esetben idegen tollakkal ékeskedik. Megjegyzem, hogy a gáz- és a szennyvízhálózat további bővítése érdekében nem tett lépéseket. Ezzel szemben a vidékbeli településeken már hozzákezdtek ehhez, így Piskolton és Börvelyben.

Azzal kapcsolatosan, hogy egyetlen földes, sáros utunk sincs csak annyit jegyeznék meg, hogy a falu egészében az adófizetők pénzéből, azaz többévi megspórolt (nyolc évi) pénzből sikerült leaszfaltozni a Révész, a Hóvirág, a Vasút utcákat, illetve 2019 őszén az Újtelep, a Reitsor, a Kisvég utcákat, amiken, ha jól megnézünk, rengeteg kivitelezési hibát találunk. A kivitelező lassan egy év elteltével még nem volt képes a kanálistetőket szintbe hozni az aszfaltréteggel, illetve már javítási munkálatokat is el kellett végeznie a minőségi hiányosságok miatt. Úgy hiszem, mivel erre a munkálatra a falu több mint 400 ezer lejt (4 milliárd régi pénzben!) összeget fizetett ki, ez szintén az adófizetők pénze, jogos elvárása a falunak, hogy ön, mint polgármester felügyelje, és kizárólag a hibátlan kivitelezés után vegye át az elkészült utakat. A kérdésem az lenne: megtörtént-e az út végleges átvétele? Ugye ön az elmúlt tanácsülésen arról tájékoztatta a testületet, hogy csak a hibák rendbetétele után adja ehhez az aláírását.

Közintézményeinkről, így óvodánkról, iskolánkról, orvosi rendelőinkről is szót ejt. Ennek kapcsán minden kaplonyi lakost arra kérek, hogy döntse el, megfelelően vannak-e karbantartva. Érdemes néha elsétálni előttük, hiszen olykor térdig érő a gaz az iskolánk és az óvodánk udvarán. A rendelők udvara rendezetlen, mind a mai napig nem történt meg a parkosítás, sőt, a járvány idején még ez lócát sem helyezett ki a hivatal, hogy azon helyet foglalva várakozhassanak a páciensek. A behajtóról pedig ne is beszéljünk, hiszen az mind máig nincs rendbe téve. (Egy tanácsülésen a polgármester úr cinikusan meg is jegyezte, hogy míg az orvosok képesek az autóikkal kihajtani onnan, addig nincs is probléma.)

A látszat néha csal, ezért mellékelek pár felvételt, amelyeket a rendelők feletti lakosztályokról készítettem. Míg a földszinten gyógykezelés történik, fent felháborító körülmények uralkodnak. Mélységesen megrázott mindez, hiszen ott egykor napközi, étkezde, majd utólag vendégszobák voltak. Ebben az esetben is arra buzdítom a lakosokat, hogy legyünk igényesek, becsüljük meg a közvagyont, amit annak idején verejtékes munkával építettek fel.

A kultúrház épülete valóban jól felszerelt. De ezek is alapvető elvárások a 21. században.

A szökőkúttal ellátott kis parkunk igen is szép és egyben vonzó. Talán még illőbb lenne Kaplonyhoz, ha annak idején legalábbis meghallgatjuk Tempfli Imre atya felvetését, miszerint szobrokat is el kellett volna oda helyezni.

A játszóterünk sajnos valóban megérett a felújításra. De ehhez már rég hozzákezdhetett volna a helyhatóság. Kifogásoljuk, hogy nincs fásítva (az utolsó fákat még Ernyi Mihály volt alpolgármester ültette), nincsenek lócák, nincsenek szemetes tartályok stb. Úgy gondolom, hogy a kaplonyi gyerekek megérdemelnek egy minőségi felszereléssel ellátott játszóteret, sőt, akár kettőt is.

Arra hogy van még halastavunk, éttermünk, pizzázónk, bowlingtermünk stb., legyünk büszkék, főként az üzemeltetőikre.

Ugyan van kocsimosónk is, de milyen áron? 2012-ben a kocsimosó tulajdonosa kérvényezte a köztulajdon igénybevételét a helyi tanácstól. Akkor nem született többségi döntés – a jegyzőkönyvbe azt foglalták bele, hogy a soron következő tanácskozás alkalmával újra napirendi pontként tárgyalják ezt. Azonban ez elmaradt, viszont a polgármester a többszöri kérdésünkre azt válaszolta, hogy annak idején megszületett a jóváhagyó határozat. Amikor az RMDSZ kérvényezte a helyzet tisztázását, olyan rémhíreket terjesztettek a faluban, miszerint be szeretnénk záratni. Ezt határozottan visszautasítjuk! Tudatni szeretném: egy vállalkozásnak a polgármester adja ki a működési engedélyét, és ő is vonhatja be. A sportcsarnok udvarán uralkodó körülményekről már nem is beszélek, több ízben kértük a polgármester közbenjárását, azonban mindhiába. A tulajdonos egyszer mégis megígérte, hogy ha csak ennyi a kérésünk – hogy ne rendszeresen parkolóként használják fel a közterületet –, azt teljesíti. Ellenben ezt csekély két hétig tartotta be. A közterület rendeltetésszerű használatáért jobb helyeken fizetnek. Nem is kicsi összeget! Azaz nyolc éven keresztül a falu kasszájába nem folyt be ebből bevétel. Ez meddig megy így tovább, polgármester úr?

Élvezettel olvasom a felsorolás további részét, miszerint vannak üzleteink, vendéglátóhelyiségeink, pálinkafőzőnk, napelemparkunk, tejautomatánk és sok a becsületes, dolgos ember. Erre csak annyit tudok mondani: csak így tovább, tisztelt kaplonyi lakosok, mert ez kizárólagosan az Önök érdeme. Azt a megjegyzést, miszerint mindezt bárki is becsmérelné, visszautasítjuk.

A Kraszna-híddal kapcsolatosan csak annyit mondanék, hogy az újraépítéséről szóló projekt még Máncz Dezső polgármestersége alatt volt elindítva. Félre értés ne essék, a híd építésére szolgáló pénzösszeget, azaz az 1 millió eurót, nem falu teremtette elő, hanem kormánytámogatás révén kaptuk meg. Abban az időben megtörtént a börvelyi, a domahidi és így következett a kaplonyi híd újjáépítése is.

Azzal, hogy nekünk van Erdély legjobb fúvószenekara, teljes mértékben egyetértünk. Visszautasítom azt, hogy rendszeresen félretájékoztatják a kaplonyi RMDSZ és személyem kapcsán mind a zenekar tagjait, mind pedig a lakosokat, mi nem vagyunk a fúvószenekar ellen, sőt, mi még jobban megbecsülnénk, és semmilyen körülmények között nem használnák fel ezt a több mint 110 éves zenekart a saját politikai céljainkra.

Legyünk büszkék a két labdarúgócsapatunkra. De milyen áron jött létre a második egyesület? Kérdésünkre egy gyűlésen a polgármester vállvonogatva válaszolt: mondván, hogy nem tud róla. Sajnálatos dolog az, ha a falu vezetője nem tudja, hogy mit történik a „háta mögött”. A tribünről csak annyit, hogy komoly beruházás, ami kizárólag Ernyi Mihály alpolgármester érdeme.

A templomainkról, illetve az egyházi közösségeinkről kifejteném, hogy több támogatást érdemelnének, és hangsúlyt kellene fektetni a dialógusra, valamint a célirányos befektetésekre, amikben a polgármesteri hivatal partner kellene hogy legyen.

A Lápfesztivál valóban hagyománnyal rendelkező rendezvény, azonban arról sem kell megfeledkezni, hogy igen sok pénzébe került a községnek, viszonyítva a környező települések hasonló kiadásaihoz. „Kulturális” téren sajnos csak ennyi jutott a kaplonyi lakosoknak. Ezen változtatni kellene! Feltűnő módon a mindenkori vezetőség kevéssé hajlott arra, hogy részletes beszámolót tartson a Lápfesztiválok kapcsán. Sokszor meg is jegyezték, hogy kötekedünk, keressük a kákán a göböt, noha közpénzről beszélünk, és minden kaplonyi lakosnak joga van tudni, hogy hova lett költve az adója.

Összegzésképpen: tudatában vagyunk annak, hogy kampányidőszak van. A tényeket közölni kell a falu lakosaival. Annak idején, tizenkét esztendővel ezelőtt falugyűlések megrendezését és a közpénzek tisztességes felhasználását ígérte. Ezzel szemben most vádakkal illeti a kaplonyi RMDSZ szervezetét.

Mi arra késztetjük a falu minden lakosát, hogy legyünk igényesek, hiszen Kaplony többet érdemel!

Tisztelettel,

Kánya Zsolt Albert,
a Kaplonyi RMDSZ ideiglenes elnöke