Fákat fognak ültetni

Egyöntetű döntést hozott arról a Kaplonyi Helyi Tanács, hogy a fejlesztésügyi szaktárca számára átadja a helybeli kultúrotthont, mégpedig annak alapos felújítása, kibővítése végett. Egyelőre konkrét időpontot nem lehet tudni, de a szándék megszületett.

Csütörtök kora este tartották meg a november havi rendes közgyűlést a kaplonyi önkormányzati döntéseket meghozók. Az első határozattervezet, az idei 52-es számú azt foglalta magába, hogy Kaplony község a Fejlesztésügyi és Közigazgatási Minisztérium fejlesztési vállalata, a CNI számára átadja a kultúrházat, illetőleg vállalja az alapfeltételek biztosítását, hogy amaz a „Közérdekű vagy társadalmi érdekű építmények országos programjának” „Kulturális létesítmények” alprogramján belül megvalósíthassa „A Szatmár megyei Kaplony községben, Kaplony településen lévő, 618-as szám alatti kultúrház rehabilitációja, kibővítése és felszerelése” elnevezésű beruházást. A tanácsosok arról faggatták a polgármestert, hogy miképpen fog mindez megtörténni. Kitérő választ kaptak, hiszen egyelőre nem tudni a pontos menetrendet. Mint elhangzott, a felújítás, kibővítés dokumentációja elkészült, különböző telekkönyvi változtatások is szükségesekké váltak, immár az is megvalósult. Lassacskán tehát el kell küldeni az egész paksamétát Bukarestbe, majd magát a beruházás szükségességét meg kell védeni egy bizottság előtt, és utána kezdődhet meg a munkálatok meghirdetése. Utóbbit azonban már az országos fejlesztési vállalat fogja intézni – remélhetőleg.

Árdrágításról szólt a következő napirendi pont. A 2022/53-as határozattervezet a „Szatmár megyei/Észak-nyugati Régió víz- és szennyvíz infrastruktúra fejlesztésének regionális projektje, 2014–2020 időszakban” elnevezésű beruházás költség-haszon elemzés eredményei szerinti tarifastratégia módosításának jóváhagyását írta elő. Ez egy megyei szintű határozat, a kaplonyi döntéshozóknak gyakorlatilag mindösszesen rá kellett bólintaniuk. Mint elhangzott, nem szívesen teszik, de alapvetően kénytelenek.

A 2022/54-es határozattervezet a 2022. évi helyi költségvetés bevételi és kiadási fejezeteinek kiigazításáról szólt. A kormány a tartalékalapjából némi pénzt juttatott Kaplonynak is, azt az idei büdzsé különböző részeibe helyezték el.

A 2022. évi 55-ös határozattervezet egy 5000 nm-es beltelek tulajdonjogi törléséről, és a telekkönyv felfüggesztéséről valós átfedés okán szólt. Ebben az esetben is egyöntetű döntés született.

Az egyebek rendjén Megyeri Tamás Róbert polgármester szólt a közelgő rendezvényekről: tortaverseny, illetve adventi koszorú. Kifejtette, hogy a Szent Antal római katolikus templom elé díszfákat fognak ültetni. Beszélt arról, hogy két önéletrajz érkezett a Partiumi Labdarúgó-akadémia felhívására. Kifejtette: zajlanak a projektek megvalósítása elkezdésének munkálatai – bölcsőde, aszfaltozás, kultúrház stb. Hosszasan szólt arról, hogy Kaplony község ismét, és végérvényesen lecsúszott a kerékpáros útról. Nincs ugyanis elegendő hely a megyei út mentén. Ennek okán a polgármester kérvényezni fogja, hogy Nagykároly város a területén lévő parcellákból egy keveset sajátítson ki… Ez egész egyszerűen szükséges.

%d blogger ezt szereti: