Várják már a Lokit

Ugyan a tegnapi nap során árnyékben is közel 40 Celsius-fokot lehetett mérni, nyugodt hangulatú gyűlést tartottak a Kaplonyi Helyi Tanács tagjai. A július havi értekezlet helyszíne a hivatal díszterme volt, és egyebek között a hétvégi öregfiúk-gálamérkőzésről, a jövő heti ünnepi tanácsülésről ejtettek szót.

A legelső, az idei 30. határozattervezetet ismertette a polgármester, miután a testület tagjai elfogadták a múltkori tanácsülésről készült jegyzőkönyvet, illetőleg helyben hagyták az előterjesztett napirendet. Megyeri Tamás Róbert kifejtette: – Az idei évről szóló költségvetést már sokadik alkalommal igazítjuk ki. Sajnos ezúttal sem azért, mert „pénz állt a házhoz”, hanem foltozgatás történik. Egyebek mellett indítványozza a vezetőség, hogy az idei büdzséből fizessük ki a számvevőszék által jelzett elmaradásunkat. Jelesül Kaplony község is kell fizesse a betegséggel élők utáni hozzájárulást, körülbelül 70 ezer lejt. Ezen kívül utazási jegyeket fizetnénk a hivatal munkatársainak, hiszen ezt lehetővé teszi a törvény. Azért is szorgalmazzuk mindezt, mert már évek óta nem követi a bérük az inflációt. Mindezek érdekében a költségvetés több alfejezetén belül kisebb átcsoportosításokat javasolunk. Ha minden igaz, sikerül így megoldani a többletkiadások fedezését. Ugyanakkor jelen állás szerint az év utolsó hónapjában nem fogunk tudni bért biztosítani a munkatársaknak. Bízni kell abban, hogy az országos kasszából addig érkezik némi plusz.

 

Mindahány jelenlévő tanácstag megszavazta a költségvetés kiigazítását.

A következő, az idei 31. határozattervezet a második félév költségvetési lezárását jelentette. El is fogadták a könyvelési beszámolót.

A 32. határozattervezet értelmében egy zonális területrendezési tervet fogadhatott el a testület. Korábbi döntés értelmében az óvodaépülettel szemközti, a sportcsarnokkal egy telken lévő építmény, az egykori iskolaépület úgynevezett rendeltetését változtatták meg. Immár a polgármesteri hivatal székháza a telekkönyvben is. Mint több alkalommal is szó esett róla, igazság szerint üdvös lenne, ha oda költözne a hivatal – fejtette ki a polgármester –, és ezt a jelenlegi épületet egyébre, például idősek számára napközi otthonként használnák fel. Ott a tervek szerint illő és tágas dísztermet lehetne kialakítani. Azonban időközben kiderült, hogy az országos újjáépítési alapból annak az épületnek a bővítésére és felújítására nem lehetett pályázni, ennek okán a mostani épület energiahatékonyságának növelését célozta meg a helyhatóság. Így hát jelen pillanatban még csak megsaccolni sem lehet, hogy mikor költözne át oda a hivatal, ha egyáltalán megteszi. Ennek ellenére persze a PUZ-t jóva kellett hagyni, hiszen az mindenképpen hasznos, hogy az épület a község tulajdona. Adott esetben egyébre lehet majd hasznosítani.

Egyöntetűen el is fogadták az előterjesztést.

A számvevőszék 52-es számú, Kaplony községről szóló jelentéséről esett szó a továbbiakban. Minden önkormányzat számára a legnehezebb időszak, amikor alapember távozik, és ezt még tetézi a számvevőszéki soros ellenőrzése. Az idei évet Kaplony község így kezdte. A korábbi, több mint egy évtizedet itt dolgozó könyvelő nyugdíjba vonult, és jött a számvevőszék is… Utóbbi szakhivatal összesen 7 pontba foglalta az általa találni vélt hiányosságokat.

  1. Garanciális biztosítékok nemléte két beruházás kapcsán – műhelyépület és a Magyar utca újraaszfaltozása. Az ellenőrzés során a hiányosságot pótolta a polgármesteri hivatal (részben – ugyanis a Magyar utcán még nem vették át). A szaktestület indítványozza, hogy a hivatal belső apparátusában legyen kidolgozva egy mechanizmus arra nézve, hogy a jövőben ilyesmi ne forduljon elő. Természetesen ennek a felszólításnak is eleget tesznek.
  2. A hivatal működési szabályzatának belső útmutatói nincsenek kidolgozva. Elméletileg az ilyen mechanizmusok a hatékony munkavégzést célozzák. 2018 óta ezek nem voltak aktualizálva, sőt, akkor is 2015-ös szabályzatot vették alapul. A gyakorlatban ez irdatlan papírmunkát jelent. Ugyan sokak szerint teljesen feleslegesen, de erre a törvény kötelez bennünket is. Kaplony községet a számvevőszék felszólította, hogy az idei év novemberének végéig pótolja a többéves hiányt. Ezt meg is fogja tenni.

  3. Néhány köztisztviselő kapott olyan juttatásokat, amelyek ugyan járnak nekik, azonban egy másik törvény szellemében nem vehetők fel. A számvevőszék arról rendelkezett, hogy a több éve gyakorlatban lévő jogsértő magatartást szüntessék be, sőt, a nem jogosultan felvett pénzt fizessék vissza a községi kasszába. Ez meg is történt, vagy legalábbis folyamatban van. A polgármester nyomatékosította, hogy ezt a fizetési rendszer már gyakorlatban volt. A fizetési sávokon egyelőre a jelenlegi vezetőség nem változtatott. A bérkiegészítés egyébként jogosan járt a hivatalnokoknak, azonban van egy olyan törvény, hogy semmiféle juttatások révén nem lehet nagyobb a fizetésük, mint a mindenkori alpolgármesternek. Utóbbi bérét egy törvény a lakosságszám alapján megállapított szorzó alapján határozza meg.

  4. Több munkálatot beruházásnak értékelt a számvevőszék, s nem karbantartásnak, mint a tavalyi évi költségvetésben szerepelt. Passzolt ennek kapcsán a polgármester. Kifejtette: például a térkövezés szerintem a járdafelület karbantartása, rendezése, s nem új beruházás. A jelentés szerint erre nézve ki kell alakítanunk a hivatal apparátusán belül egy mechanizmust, hogy ilyen „vétség” többet nem fordulhasson elő. Erről persze november végéig jelentésben kell beszámolnunk.

  5. Jelentős ideje van egy törvény, miszerint több mint 50 alkalmazottat foglalkoztató jogi személyiségnek megváltozott munkaképességű személyt is kell alkalmaznia. Avagy ennek hiányában egy országos alapba kell igen sok pénzt befizetnie. A kaplonyi önkormányzatnak a beteggondozók révén több mint 50 alkalmazottja van. Így 2,3 megváltozott munkaképességű személyt kellene alkalmaznia. A számvevőszék kötelez bennünket, hogy az előző évi egész hozzájárulást fizessük be, hiszen nem volt ilyen munkatársunk, sőt, a késedelmi büntetéseket is rendezzük. Az előzőekben azért módosítottuk a költségvetést, hogy ennek a kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni.

  6. A számvevőszék érvelése szerint a tavaly az egyik egyházi közösségnek odaítélt támogatást részben nem a közpénzekről szóló előírásoknak megfelelően használták fel. Egyebek mellett például növényt nem lett volna szabad vásárolni az ilyen támogatásból. A lényeg: a megállapított összeget az egyházi közösség a késedelmi büntetésekkel együtt visszautalta. (Sajnos a történelmi egyházaink számára odaítélt támogatásokat sokszor különösen megnézik. Igaz, a törvényes előírásoknak nekünk is meg kell felelni.)

  7. Az iskola vagyon személyi garanciavállalásának elmaradását is sérelmezte a számvevőszék. Novemberig ennek a „problémának” is meg kell oldódnia.

Az egyebek kapcsán a polgármester beszélt arról, hogy szombaton a debreceni labdarúgás olyan emblematikus alakjai, mint Dombi Tibi, Sándor Tamás pályára fog lépni egy gálamérkőzés keretében Kaplonyban. A tanács valamennyi tagját meghívta a találkozóra. Köszönetet mondott ugyanakkor a sok önzetlen felajánlásnak, amely több lakostól érkezett. Példaértékűnek mondta az ilyen hozzáállást. Szólt arról is, hogy a jövő hét keddjén ünnepi tanácsülésre kerül sor annak alkalmából, hogy 30 éve alakult meg a Kaplonyi Helyi Tanács. Mindahány egykori polgármestert, alpolgármestert és tanácstagot meghívtak az ünnepi gyűlésre.

%d blogger ezt szereti: