Elkerülő utat Kaplonynak!

Nagyot mert álmodni a Kaplonyi Helyi Tanács. Pénzt különített el – méghozzá egyöntetű hozzáállással – a községet elkerülő útra.

Persze egyelőre korai arról beszélni, hogy mikor fog megvalósulni ez a beruházás. Mindenképpen hosszú távú az elképzelés, azaz legjobb esetben is több év múlva lehet majd használni a „fél körgyűrűt”. Azonban mint a határozattervezetet felvezető polgármester nyomatékosította, alapvetően fontos a távoli jövőre is gondolni, s nem szabad csak a még idén meg is valósítható beruházásokra koncentrálni.

Mint ismeretes, 2020 novemberében kéréssel fordult a kaplonyi polgármester a nagykárolyi projektírókhoz. Tette ezt annak kapcsán, hogy körvonalazódni látszott az új nagykárolyi elkerülő út. Annak idején még csak tervezték a tervezetet, de idejekorán fel kell készülni…

Az alábbi kérést nyújtották át az illetékeseknek.

„A Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal Projektírói figyelmébe!

Kaplony község nevében mint a település polgármestere fordulok Önökhöz. Teszem ezt annak alkalmából, hogy a kezembe került a Nagykárolyt elkerülő terelőút újabb szakaszának tervezete. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük a munkájukat. Kaplony község számára értelemszerűen nagyon fontos lenne ez a beruházás.

Bátorkodom ugyanakkor egy kéréssel fordulni Önökhöz. Pár száz méterrel a Nagykároly municípium és Kaplony község között húzódó megyei út, illetve az azt a leendő elkerülő úttal összekötő körforgalom után egy másik letérőre lenne szükség. Mégpedig azért, mert úgy ki tudnánk alakítani egy kisebb elkerülő utat, immár a mi településünk számára. Ezt persze már saját erőből, avagy pályázati forrás révén. Van ott egy mezőgazdasági utunk, annak a nyomvonalán lehetne majd kialakítanunk azt az utat, amelyen a nehézgépjármű-forgalom el tudna jutni a megyei út másik részére, mégpedig úgy, hogy elkerülje a településünket. Ez az esetleges útszakasz hozzávetőleg 2 kilométer hosszúságú lenne, azaz akár saját költségvetésünkből is meg tudnánk valósítani. Kaplony község úgynevezett ipari parkja a temetővel szemközt van. Több ipari egység is tevékenykedik ott, például malom is, vagy egy nagy lerakat. Saját becslésünk szerint legkevesebb napi 10 tehergépjármű felkeresi a község azon részét. Ellenben jelenleg az egész településen át kell haladniuk, közte az oktatási intézményeink előtt is, amelyekben összesen több mint kétszáz gyerek okul. A községen áthaladó megyei út igencsak szűk. Elemi érdeke tehát a községünknek, hogy alkalomadtán némileg tehermentesítsük a megyei utat. Éppen ezért az egyik hosszú távú stratégiánk az kell hogy legyen, hogy elkerülő útra tegyünk szert.

Mindennek a megvalósításáról saját erőből egyelőre álmodnunk sem lehet. Éppen ezért örülünk nagyon az Önök tervének. Amennyiben az Önök terelő útján ki tudnának alakítani még egy lejáratot, azzal a településünk számára nagy-nagy lehetőséget biztosítanának. Ráadásul ez a lejárati lehetőség perspektivikusan Kálmánd község lakosai számára is hasznos lehet. Az ő településük amolyan ipari zónája is a község Kaplony felőli részén található, azaz a két település között húzódó megyei úton át megközelíthető, úgy, hogy magát a települést alig érinti.

A kérésünk tehát az, hogy a tervezővel egyeztetve igyekezzenek ránk is gondolni, amikor a végső tervet kialakítják.

Tisztelettel, üdvözlettel és hálával,

Megyeri Tamás Róbert polgármester”

Szerencsére lett foganatja a kérésnek, és a károlyi önkormányzat értesítette a kaplonyit arról, hogy egy kolozsvári tervező céget megbíztak az újabb elkerülő út északi egy szakaszának megtervezésével. A kaplonyi helyhatóság vezetősége is felvette a kapcsolatot a kincses városbeli vállalkozással, amelynek vezetője történetesen az ottani egyetem egyik volt rektora. A szakember volt is Kaplonyban, szemrevételezték, hogy merre lenne észszerű az elkerülő út kialakítása. Példának okáért a vele történő beszélgetés alapján eldőlt, hogy nem célszerű egy újabb letérőt megterveztetni, hiszen túlságosan sok lenne azokból. Logikusabb a falu elején lévő körforgalomhoz egy újabb kijáratot alakíttatni, onnét az egyik út a jelenlegi megyei út lenne továbbra is, azaz az haladna át a falun, míg egy másik vezetne el a leendő elkerülő úthoz. Az tovább haladna az úgynevezett büdös árok közelében, és valahol a temetők után keresztezné a Kálmánd felé tartó megyei utat, szintén körforgalom révén.

Mint a tanácsülésen is kifejtette a polgármester, az elkerülő út nyomvonalára tulajdonképpen létezik alternatíva: mégpedig Kuba felé. Ellenben egy arrafelé tartó útnak át kellene vezetnie a vasúton, majd a védelmi partokon, illetve magán a Krasznán. Becslések szerint a sok felüljáró révén több mint tízszerese lenne a kivitelezési költség. Ráadásul a Kubának nevezett rész ugyan beltelek, azonban az árvízveszély okán meglehetősen nehezen kapni oda építkezési engedélyt. A falu a Királyföldek felőli szakaszára már jóval könnyebben adnak építkezési engedélyt. További szempont kell az is legyen, hogy a község általános rendezési tervében az szerepel, hogy arrafelé bővülne a falu, az ottani telkekeket minősítenék át belteleké. Igaz ugyan, hogy jelen pillanatban Kuba felé több teherautó halad el, azonban ki tudja azt most megmondani, hogy például tíz év múlva is így lesz ez, azaz „kihasználtabb” lesz a kubai rész, mint a malom része…

A tanácsülés keretében arról is szó esett, hogy az esetleges kivitelezés okán vélhetően pár parcellát részlegesen vagy teljes egészében ki kell majd sajátítani. Ennek kapcsán a polgármester azon véleményének adott hangot, miszerint egy-két ember egyéni érdekénél fontosabb kell hogy legyen az egész közösség fejlődése. A kisajátításra vannak törvények, azokban a megvalósítás módozatait rögzítették.

A tanácsi határozatnak megfelelően azóta a tervezés szolgáltatását meg is rendelte a kaplonyi önkormányzat a közbeszerzések világhálós felületén, sőt, a szerződést is aláírták a kolozsvári vállalkozással. Elméletileg nincs tehát annak akadálya, hogy pár hónapon belül elkészüljön a megvalósítási terv. Ebben szerepelni fog a megvalósítás becsült költsége. A következő fázisban pályázni kell majd itt-ott a költségek fedezésére, ellenben minden bizonnyal többletesélyt jelent az, hogy Nagykárollyal közösen nyújtaná be a támogatási kérelmét a kaplonyi önkormányzat (a legújabb kiírásokban plusz pont jár azért, ha több önkormányzat mintegy együtt dolgozik, és egy egész kis táj jólétét célozzák meg a különféle beruházások).

Bízzunk benne, hogy pár éven belül valóban megvalósul ez a beruházás!

A lehetséges nyomvonal egy tervezete:

%d blogger ezt szereti: