Magyarok Kenyere – Kaplonyból is!

A „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” program keretében Magyarországról és a környező országok magyarlakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók. Ezt lisztté őrölve a Kárpát-medencében hátrányos helyzetben élő magyar gyermekek, családok ellátására ajánlanak fel a szervezők.

A Magyar Örökség Díjas program szervezését és lebonyolítását immár több éve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány végzi.

„Nekünk magyaroknak szerte a világon közös a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is.

„Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk” – áll Pál Apostolnak a Korintusbeliekhez írt levelében. Meggyőződésem, hogy amint a keresztények Krisztusban, mint kenyérben egyesülnek egy testté, úgy válunk mi magyarok egységgé a Magyarok Kenyerében” – áll a gyűjtést szervezőknek a közleményében.

A „Magyarok Kenyere” programban második alkalommal vesz részt és gyűjt búzát több megyében is – Szatmár, Bihar, Szilágy és Máramaros megyékben – a Partium Falugazdász Hálózat. A tavalyi esztendőben Szatmár megyében 24673 kg lisztet az Oikodomosz Egyesület Lelei református szociális központ, a Máltai Szeretetszolgálat, Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a Szent Rita Egyesület kapta.

Mindemellett Újkenyér ünnepére minden megyében az adományozott lisztből készült kenyér került az Úr asztalára.

A rendezvény üzenete az összefogás és a magyarok közötti szolidaritás fontosságának hangsúlyozása.

„Valljuk, hogy a világ magyarsága a közmondás szavaival élve «egy kenyéren van», amely – a 15 millió magyart szimbolizálva – 15 millió búzaszemből áll össze a nemzet testévé, és amelynek kovásza az összetartozás. Minden jószándékú honfitársunk segítségét várjuk és köszönjük, hiszen ennek nyomán írhatjuk tovább együtt a Magyarok Kenyerének, ennek a valódi, és a maga nemében egyedülálló Kárpát-medencei sikertörténetnek a lapjait” – áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményében.

Kaplonyiakat is kérnek: járuljanak hozzá! A búzát Heveli Csabánál, azaz az AgroHeveli telephelyén lehet leadni. Jelezni kell, hogy erre a nemes célra szánjuk a hozzájárulásunkat. A szervezők tudatják, hogy azok is hozzájárulhatnak, akik már beadták a búzájukat – ők lisztet vagy pénzt is felajánlhatnak.

Böjte Csaba atya az egyesülethez címzett levele

Magyarok Kenyere – Hála és köszönet!

Évről évre Kárpátmedencében csendben a dolgukat végző gazdák – Istennek hálát adva a föld terméséért – összegyűjtik szorgalmasan a Magyarok Kenyerére való friss búzát! Hálás szívvel mondhatom, hogy hosszú évek óta ebből a gabonából, lisztből a Szent Ferenc Alapítvány otthonaiban nevelkedő gyermekeknek is jut bőségesen! A gyerekek örömére a lisztből nem csak kenyér, de finom lángos, palacsinta, ünnepi kalács és sok más sütemény is kerül az asztalunkra!!

Ősszel és tavasszal, a vetés idején szentmise áldozatban imádkoztunk a gyermekekkel és most is imádkozunk, hogy az aratás gond nélkül szépen, eredményesen érjen véget! Szívünk minden szeretetével kérjük a gondviselő mennyei Atyánkat, hogy áldja, vezesse mindazokat, kik bármilyen formában részt vettek, vesznek a Magyarok Kenyere Mozgalomban!

Hálás szeretettel, Csaba t.