Miből mit és miért?

Kisebb-nagyobb átcsoportosításokat javasol a községi döntéshozók számára a vezetőség a július havi rendes közgyűlésen. A tanácskozásra csütörtök este kerül majd sor, és a fő téma minden bizonnyal a költségvetés módosítása lesz.

Kaplony község idei költségvetése 8,3 millió lejes – az összegnek jelentős része az ÁFA után járó jutalékokból érkezik meg a községi kasszába. Érdemi változás a büdzsé ezen fejezetében nincs. A község működtetésére szánt fejezetben viszont, a múltkori elvi beleegyezésnek megfelelően, lennének kisebb-nagyobb módosítások. A lényeg, hogy összesen 75 ezer lejjel növelnék ezt a részt. Arra, hogy on-line is lehessen fizetni a helyi adót és illetékeket 10 ezer lejt különítettek el – a megvalósítás folyamatban van, erről még korábban döntött a testület. 33 ezer lejt különítettek el a fejlesztési stratégia elkészítésére.

A községháza mögött lévő garázs- és műhelyépület felújításáról még korábban határoztak. Legutóbb annak kapcsán született elvi döntés, hogy a kivitelezéssel megbízott vállalkozás jelezte, irdatlanul megnövekedtek a faáru költségei. Ennek kapcsán növelték az erre szánt pénzkeretet, mégpedig 335 ezer lejre. Végül az a megállapodás született, hogy az építményt az eredeti elképzelésekkel ellentétben fémszerkezet révén újítják meg. További 25 ezer lejt különítenek el a tervezet szerint az esetlegesen leendő új hivatali székhely tervezésére. Úgynevezett PUZ-t, azaz zonális területrendezési tervet kell mindenekelőtt készíttetni…

Mind jobban körvonalazódik az, hogy kisbuszt vásárol a község a katasztrófaelhárítók számára. 40 ezer lejt különítettek el erre a célra.

20 ezer lejjel megnövelnék a tervezet értelmében az oktatásügyi fejezetet. A katasztrófavédelmi hatóság ugyanis jelezte, köteles a helyhatóság gondoskodni arról, hogy füstjelző berendezés legyen az óvodaépületben, nyilván a kamerarendszer mellett. Jelenleg ott karbantartási munkálatok zajlanak, úgy logikus, ha ezeket a többletmunkálatokat, melyek szintén új kábeleket is tartalmaznak, még most, a festés előtt elvégeztetik.

A kultúráról és sportról szóló költségvetési fejezetben szintén jelentős változások lennének. Pontosabban több tekintetben átszerveznék a különféle összegcsoportokat. 20 ezer lejt elkülönítenének az idei költségvetésből kulturális rendezvényekre. 150 ezer lejt – szintén az idei büdzséből – meghirdetnének a helyi egyházi közösségek számára. Erről már elviekben határoztak a testület tagjai. Ennek megfelelően most el is különítik a pénzt, utána meghirdetik a lehetőséget, majd valamikor augusztus végén, szeptember elején elbírálják a beérkezett pályázatokat.

Szintén ebben a fejezetben a tartalékalapból 820 ezer lejt különített el az év elején a tanács a Gyula térre tervezett sportkomplexumra. Nos, nincs értelme kertelni, a telekkönyvi bejegyzés továbbra is lassan halad, ennek okán egyre kisebb az esélye annak, hogy még ebben az évben bármi történjen. Hogy mégis legyen valami „kézzelfogható”, a vezetőség javasolja, hogy a község vásároljon két darab úgynevezett teqball asztalt. Ez egy magyar találmány, Szatmár megyében ezidáig egy önkormányzat sem vásárolt a hivatalos forgalmazótól. Amennyiben az erre szánt 30 ezer lejes összeget elfogadja a testület, akár még augusztus hónap során fel lehetne szerelni a két sportolási eszközt.

70 ezer lej különítene el a vezetőség a mezőgazdasági utak kövezésének a megtervezésére. Úgy hírlik ugyanis, hogy több kiírás is várható, melyek révén hozzá lehetne fogni a mezőgazdasági utak kövezéséhez. Kaplonynak jelenleg mintegy 6 kilométernyi mezőgazdasági útja van telekkönyveztetve – hogy európai uniós vagy egyéb források révén lehessen azt kőréteggel ellátni, megvalósíthatósági tanulmányokat kell készíttetni.

(megyeri)

Fotó: Vágányik Máriusz

%d blogger ezt szereti: