Szívből mosolyogni

„Másokkal szelíd tud lenni, a családjával pedig kevésbé tudja megélni a szeretetet” – írt le egy nem kívánatos emberi magatartást szentbeszédében Kaplonyban Urbán Erik OFM. Az erdélyi ferences rendtartomány vezetője a kaplonyi nagykirbájon megfogalmazta: „nekünk érdeklődő emberekké kell lennünk. Elsősorban a mi szűk családi körünkben, és ugyanakkor részvéttel legyünk. Ne csak a temetőben, a ravatalozóban, a koporsó mellett tanúsítsunk részvétet egymás baja, öröme iránt, hanem minden nap. Tudatosítsuk azt, hogy levehetünk egymás válláról terheket azzal, hogy megosztjuk a velünk közelállókkal az életünket, de ugyanúgy meg is duplázhatjuk az örömöket, amikor örülünk mások örömének.”

A hitről, annak a mai körülmények közepette történő megéléséről szólt tehát az idei kaplonyi nagykirbáj. Melyet dacára az előrejelzéseknek, alapvetően napsütésben tartottak meg a Szent Antal-kolostortemplom udvarán. Igaz, nagy szélben…

Nagyon is számos jelenlévő vett részt a lelket melengető alkalmon. A templom is színültig megtelt, az udvar is, sőt, odébb is sokan álltak. „Munkáljuk a magunk, és a ránk bízottak üdvösségét” – mutatott irányt homíliájában a Kisebb Testvérek Szent István királyról nevezett erdélyi rendtartományának vezetője. A Szatmár megyei születésű Urbán Erik OFM korábban szolgált Kaplonyban is. Beszédében utalt arra, hogy az egyházmegyei búcsún felajánlják az egész egyházmegyét Jézus Szent Szívének.

Az ünnepi alkalmon kifejtett eszmefuttatását egy költői képre építette, mely során elmesélte: „a szeretet megváltoztat, a szeretet átformál bennünket”. A búcsús beszédet mondó szerzetes kifejtette: „Kedves testvérek, találó ez a mondat – aki a szeretettel találkozik, az megváltozik. Megváltozik külsőleg és belsőleg, megváltozik a viszonyulása a szeretteihez, a teremtett világhoz, és benne a dolgokhoz. Páduai Szent Antal, egyházközségünk védőszentje nem akart mást: találkozni akart a szeretettel, és találkoztatni akart másokat a szeretettel. Minél több embert odavinni a szeretet forrásához. És ez – a szeretet forrása – nem más, mint Jézus Szíve. Az a szív, akinek a Szatmári Egyházmegye föl van ajánlva.”

A ferences szerzetes szépirodalmi idézetekkel színesített beszédében szólt arról, hogy levehetünk egymás válláról terheket a közösségvállalással. Arra buzdította a hallgatóságát, hogy mind örömeiket, mind ürömeiket osszák meg egymással, közösen éljék meg azokat. „Amikor kapcsolatba kerülök Istennel, akkor óhatatlanul is a testvériséget kezdem el ápolni, érdeklődést, részvétet mutatok a másik iránt, és ez lesz az életünkben az alkalmazott szeretet. Mert Krisztus szeretet át akar formálni bennünket, mindannyiunkat. Krisztusnak a szeretete az üdvözíteni akar bennünket. Krisztusnak a szeretet átformáló erővel bír!”

Beszéde végén nyomatékosította: „Krisztusnak a szeretete át akarja formálni a mi személyes életünket, hogy a vele való találkozás valóban csúcspont legyen. A napoknak, a mindennapoknak a csúcspontja, és ehhez nem kell sokat tennünk. Egy ismeretlen költő ezt ekként fogalmazta meg egy versben: ‘csak egy pillanatra szívből mosolyogj!’

Hálás szívvel mondott köszönetet a szentmise végén a prédikációért Tímár Asztrik OFM, plébános, a kaplonyi rendház vezetője. Kiemelte ő is: „szél öcsénk most egy kicsit megcibálta a frizuránkat, de legyen hála a Jóistennek, hogy csak a szél cibálta meg, és úgy, ahogy Erik atya mondta, a kegyelem nem eső formájában érkezett”. Biztos abban, hogy az Úristen is örömét lelte a mi ünneplésünkben – mondta a mise kapcsán. Háláját fejezte ki a szolgálatot tevő szónoknak, erőt kívánt neki a munkája folytatásához. Köszönetet mondott a Baumgartner Márk karnagy irányította Szabó Dömjén Vegyeskarnak, illetve a fúvós zenekarnak a szolgálatuk okán, hogy még inkább meghitték tették az alkalmat. Kívánta, hogy megmaradhassanak összetartásban és szeretetben. Köszönetet mondott a kaplonyi híveknek és az idezarándokoltaknak. Annak a sokaságnak is háláját fejezte ki, aki a szervezés, a megtartásban segédkeztek. Lélekmelengető, szeretetben megélt ünneplést kívánt a részvevőknek.

A búcsús mise a pápai himnusz, majd nemzeti imánk eléneklésével zárult. Később pedig a fúvószenekar kedveskedett szabadtéri koncerttel.

(megyeri)

%d blogger ezt szereti: