Ebből elég volt!

Kaplony Sorják nevű határrészét elöntötte a víz. A Kraszna vize. Tette ezt annak okán, hogy nem működőképes a zsilipkapu. Mint szakemberektől megtudtuk – utólag! –, valaki vagy valami eltorlaszolta a mederzárat. Sok hektár földet elárasztott a víz, tette ezt egy olyan évben, amikor nedvességben kifejezetten nincs hiány.

Így esett az meg, hogy a frissen elvetett kukorica vagy repce között pontyok ficánkolnak.

Az elkeseredett gazdák persze teljesen jogosan felelősöket keresnek. Ugye a polgármester a legkézenfekvőbb bűnbak, őt a legkönnyebb megkeresni. Felmerült, hogy inkább játszótérre költi a pénzt, mintsem a gazdákat, a földjeiket óvja. Alapvetően hibás ez a hozzáállás, hiszen Kaplony község döntéshozói a játszótérre elkülönített pénzüket nem használhatnák fel a part megerősítésére, hiszen az nem a helyhatóság tulajdona. Azonban a gazdáknak, a kárvallottaknak abban maradéktalanul igazuk van, hogy „megálljt” kell mondani. Itt, kérem, ne bújjunk el a felelősségtől: emberi mulasztás történt!

Mint megtudtam, már a múlt héten jelentette egy szakember, hogy elzáródott a zsilip. De nekünk, a helyieknek ezt nem jelezték, erről nem szóltak. Igaz, ha szóltak is volna, nem sokat tehettünk volna. Esetleg egy mobil pompával siethettünk volna a helyszínre, és megkezdhettük volna önerőből a víz átszivattyúzását.

A kár megtörtént. Remélhetőleg szakemberek találnak valami megoldást arra, hogy a pórul járt gazdák kárát valamelyest enyhítsék. A mi kérésünk ezzel párhuzamosan az, hogy máskor ilyen ne fordulhasson elő. Kérjék azokat számon, akik a hibásak. Amennyiben a különféle vízügyi felügyelősségek, partkezelőségek és egyéb intézmények – például anyagi források hiányában – nem képesek ellátni a feladataikat, szóljanak. Figyelmeztessenek. Közösen üljünk le, és találjunk egy megoldást. Ez így nem folytatódhat tovább!

Megyeri Tamás Róbert