Érdemes magyar középsuliba menni

Az Erdélystat.ro statisztikai portál csütörtökön közzétett elemzése szerint az erdélyi magyar iskolák kevésbé zsúfoltak és jobban felszereltek, mint a romániai átlag.

A portál az Országos Statisztikai Intézet (INS) iskolai infrastruktúrára vonatkozó, a 2018–2019-es tanévben végzett felmérésének és a magyar iskolákban végzett saját 2019-es felmérésének az adatait foglalta össze.

Mint közölte: az INS iskolai infrastruktúrára vonatkozó adatai alapján az erdélyi iskolákban átlagosan 19 diákra jut egy osztályterem, 211 diákra egy testnevelésóra tartására alkalmas helyiség, illetve 8 diákra egy számítógép. A mért mutatók közül a számítógépes ellátottság jelzi a leginkább az iskolai infrastruktúra fejlettségét. E tekintetben az erdélyi régiók közül Székelyföld van a legkedvezőbb helyzetben: itt átlagosan 7 diákra jut egy számítógép.

Az Erdélystat ugyanakkor megállapította: az adatok részben a lakosság elöregedését, az iskolák kiürülését jelzik, ráadásul a számítógépes felszereltségbe az INS az iskolai adminisztráció és a tanárok által használt számítógépeket is beleszámította. Az INS felmérése nem tért ki külön a magyar tannyelvű iskolák vagy a vegyes iskolák magyar tannyelvű osztályainak a helyzetére. Erre az Erdélystat 2019-ben elvégzett Tanügyi Barométer felmérése biztosít rálátást. A magyarul (is) oktató iskolákban az osztályteremmel, tornateremmel, illetve a számítógéppel való ellátottság is az erdélyi átlagnál kedvezőbb. Ezekben az intézményekben 17,7 diák jut egy osztályteremre, szemben a 18,8-as erdélyi átlaggal. A tornatermek/sportpályák esetében a magyar tannyelvű oktatási helyszíneken 166 diák használ egy tornatermet, míg az erdélyi átlag 211.

Számítógépes ellátottságban az erdélyi magyar tannyelvű képzést (is) nyújtó oktatási helyszíneken átlagosan 12 diákra jut egy számítógép. Az Erdélystat adataiba nem számították bele az iskolai adminisztráció és a tanárok által használt számítógépeket. A székelyföldi megyék számottevően jobb helyzetben vannak (10 diák/számítógép) Erdély többi régiójánál, hiszen a szórványrégiókban, például a Bánságban 13,8 vagy Észak-Erdélyben 13,5 ez a mutató.

A magyarul (is) oktató iskolák számítástechnikai infrastruktúrájáról az is elmondható, hogy az oktatási helyszínek közel tíz százaléka nem rendelkezett internet-hozzáféréssel a 2018/2019-es tanévben, ami elsősorban a falusi (11,8 százalék) és kisvárosi (4,8 százalék) iskolákban a legszámottevőbb. Ez az összes erdélyi magyarul tanuló diák 1,4, ugyanakkor a falusi iskolákba járó diákok 3,5 százalékát érinti.

Forrás: MTI