Javában munkálkodnak

Az ütemtervnek megfelelően haladnak a térkövezési munkálatokkal a kivitelezők Kaplonyban.

Még az előző év végén határozták el a döntéshozók, hogy folytatják az előző vezetőség által elindított sorozatot, és az óvoda előtti parkoló kialakítása után szemközt, a helyiek által régi iskolának nevezett épület előtt, illetőleg az óvoda másik oldalán, a rendelők előtt térköveznek.

A munkálat kivitelezésének jogát a nagykárolyi székhelyű Andy Kft. nyerte el. A cég vezetője, Schlachter Levente kifejtette: „a hideg dacára jó ütemben haladunk a munkálatokkal. A rendelő előtti térkövezést jórészt el is végeztük, már hozzákezdünk a behajtó újraépítéséhez is, illetve a jövő hét elején szemközt, a régi iskola előtti parkoló kialakításának is nekifogunk”.

A kaplonyi önkormányzat ennek kapcsán a lakosok megértését kéri. „Nyilván kellemetlenséggel jár a munkálat, azonban ezt el kell viselnünk annak érdekében, hogy szép legyen a közterület ott is” – fogalmazott Megyeri Tamás Róbert polgármester. A kivitelezés okán a sportcsarnok udvarát pár hétig nem lehet majd használni – nem lehet oda személygépjárművel behajtani. A sportcsarnok kibérlőinek így ideglenesen az út másik oldalán kell majd parkolniuk.

A munkálatot követően új, végig térkövezett parkolója lesz a falunak. kiszélesítik továbbá az óvoda előtti járdafelületet (azt is új, térkövezett burkolattal látják el), illetőleg a rendelő udvarát rendezik.