A Gyula melletti téren lesz

Mivel az országos költségvetés közvitája mindössze a héten kezdődött meg, valószínűsíthető, hogy a helyi büdzsét leghamarabb a jövő hónapban fogadhatja el a Kaplonyi Helyi Tanács. Ennek okán péntek késő délutánra soron kívüli, úgynevezett rendkívüli tanácskozásra hívta össze a helyhatósági döntéseket meghozó testületet a vezetőség.

A dermesztő hidegre való tekintettel magát a gyűlést a községháza dísztermében tartották meg, persze a székeket igyekeztek kellő módon széthúzni, hogy a járványügyi biztonsági előírásokat betarthassák a tanács tagjai. Videófelvétel is készült az eseményen, azonban a technika ördöge közbeszólt, s a masinéria ez alkalommal nem rögzített hangot. (A malőrért elnézést kérünk, azonban nyomatékosítjuk, hogy egy bani közpénzt sem használunk fel a tanácsülések rögzítésére, így sajnos velejáró kockázat, hogy a nem főállásban ilyesmit végzők hibáznak. Más alkalommal a hang minőségére szoktak volt panaszkodni a felhasználók – nos, a kultúrház termének borzasztó az akusztikája, profi felszerelésünk sincs, ráadásul, amikor működik a fűtőberendezés, igen hangosan, állandó morgás közepette teszi…)

A tizenhárom fős testületből tizenegyen vettek részt a gyűlésen: Csizmár Antal Tamás alpolgármester, Pósz Attila, Fleisz Adrien, Gál Zoltán, Mánc Tihamér, Kánya Zsolt Albert, Pink Rudolf, Mészáros Lóránd, Szilágyi Szylven Teofil, Tillinger Ferencz, valamint mint ülésvezető elnök Fleisz Tamás. Jelen volt továbbá Csizmár Erika, az önkormányzat jegyzője, valamint Megyeri Tamás Róbert polgármester.

A testület mindenekelőtt a múlt havi gyűlés jegyzőkönyvét fogadta el, illetőleg a mostani gyűlésre tervezett napirendi pontokat. Az első határozattervezet a Magyar utca újraaszfaltozásáról szólt. A polgármester ismertette, hogy a mögöttünk lévő héten megérkezett végre a megvalósíthatósági és kivitelezési tanulmány. Azt már el is küldték a megyei főépítészeti hivatalba, hogy beszerezzék az összes szükséges engedélyt. Mindez előreláthatóan igen hosszas folyamat lesz, hiszen alapvetően egy komoly és komplex beruházást terveznek. Vélhetően legalább két hónap múlva lesz meg valamennyi engedély. Utána meg is hirdethetik a beruházást, és remélhetőleg még a nyár elején meg lehet ejteni a kivitelezést. Szilágyi Szylven tanácstag vetette fel, hogy ha már ennyit költ a helyi tanács erre a beruházásra, talán célszerűbb lenne az egész utca rendezését elvégeztetni, azaz az árkokat is megfelelő módon kialakítani, továbbá a járdákat, a behajtókat. Mint fogalmazott, legalább azt az utcát rendbe tenné a falu teljes egészében. A polgármester a reagálásában arról szólt, hogy mint korábban ismertette, a mostani beruházás az úttest 4 méteresre való kiszélesítését célozza. A jelenlegi néhol aszfalt-, másholt pedig betonburkolatot átlagosan olyan 3 centiméternyit marják majd fel a kivitelezők, és erre egy 6 cm-es új aszfaltréteg kerül. A behajtók esetében pár centinyi levezetőt fognak kialakítani, hogy ne alakuljanak ki huppanók. A felvetés kapcsán megjegyezte, hogy a beruházás folytatását a későbbiekben meg lehet ejteni, a mostani nem zárja azt ki. Egyelőre a mostani elvégzését tartja kívánatosnak. Több megszólaló is e mellett foglalt állást, és végül a tanács zöme – két tartózkodás mellett – ezt a javaslatot fogadta el.

Az óvoda- és az iskolaépület hőszigeteléséről szólt a következő határozattervezet. Még az előző vezetőség készíttetett el egy tanulmánycsomagot erre a beruházásra, azt egy országos pályázati lehetőség során be is nyújtották, azonban nem kapott kellő pontszámot, így nem finanszírozták. Az akkori tanulmányból a méréseket lehetett most felhasználni, az engedélyeket – közte például az energetikait – újra be kell szerezni, ráadásul most elengedhetetlen az úgynevezett műszaki engedélyeztetés elvégeztetése is, ami épületenként 8-8 ezer lejnyi többletköltséggel jár. Összesen 24-24 ezer lejbe kerülne a falunak a tanulmány aktualizálása, kibővítése – tudatta a polgármester. Az hírlik, hogy rövidesen megjelenik egy, az oktatási intézmények hőszigetelésének ésszerűsítése érdekében létrehozott alap kiírása, oda be is lehetne nyújtani a kaplonyi pályázatot, amennyiben az addigra elkészül. Ugyanakkor – nyomatékosította a polgármester – ismét fennáll annak a veszélye, hogy az itteni beruházást nem fogják finanszírozni, sőt, a későbbiekben sem lesz megfelelő kiírás, azaz végső soron úgy járhat a falu, mint eddig, azaz a drága pénzen elkészíttetett dokumentáció az irodában fog majd porosodni. A maga rendjén azt javasolta a testületnek, hogy a kockázat dacára vágjanak neki, hiszen csak a pályázás révén érhető el az előrelépés. Kánya Zsolt Albert tanácstag is osztotta ezt a véleményt, mint rámutatott, a kiírások rendszerint úgy történnek, hogy az első teljes dokumentációt elkészítőket finanszírozzák. Ezért szükséges minél több – persze a racionalitás talaján maradva – megvalósíthatósági tanulmányt létrehozatni, hogy alkalomadtán azokat be lehessen nyújtani. A tanács egyöntetűen elfogadta ezt a javaslatot, azaz a vezetőség szerződést köthet egy tervező céggel.

Jelentősen különböztek az álláspontok a következő napirendi pont kapcsán. A polgármester ismertette, hogy a legutóbbi tanácsülés óta egyeztetett a megyei építészeti hivatal szakembereivel, és kiderült, hogy a község általános rendezési terve alapján egyaránt hosszas engedélyeztetési folyamatot követően lehet műfüves pályát kialakítani a Domahidi és az Alsó utca kereszteződésében lévő háromszögnél, illetőleg a jelenlegi labdarúgópálya melletti területen. Ennek okán a köznyelvben a Gyula melletti térként emlegetett területet javasolta annak tágassága okán. Mánc Tihamér tanácstag nyomatékosította, hogy többnyire követendőnek tartja a szakértők véleményét, ez alkalommal azonban nem ért vele egyet. Ő ragaszkodna a labdarúgópálya melletti területhez, s kérte, hogy fontolja meg a felvetését a tanács. A polgármester nagyon nem értett egyet ezzel a közbevetéssel, mint mondta, a helyszín szerinte másodlagos, viszont, ha a tanács azt szeretné, hogy jó eséllyel még idén elkészüljön a beruházás, akkor most döntsenek. Emlékeztette a testületet, hogy arra kérte a tanács tagjait a legutóbbi tanácsülésen is, hogy ne ragaszkodjanak egyik vagy másik helyszínhez körömszakadtukig, hiszen a kaplonyi sportkedvelőket elsősorban a műfüves pálya léte érdekli, arra vágynak. A helyszín talán másodlagos ebben a vonatkozásban. Több tanácstag – Pink Rudolf, Kánya Zsolt Albert, Csizmár Antal Tamás stb. – kifejtette, hogy eredetileg inkább a labdarúgópálya melletti területhez ragaszkodtak, azonban nem kötik az ebet a karóhoz, elfogadják a szakértők véleményét. Mánc Tihamér felvetéséről szavaztak először – két támogató voksot kapott, míg az eredeti tervezet kilencet, így a tanács azt fogadta el. A mostani határozat értelmében a vezetőség szerződést köthet egy tervező céggel a leendő sportkomplexum kapcsán. Mindez ismét hatalmas összeget jelent: legalább 62 ezer lejt –, viszont a dokumentáció elkészülte után már „csak” kivitelezőt kell találni.

A következő két határozattervezet szintén tanulmányok megrendeléséről szólt. A régi iskola, a jelenlegivel srégen szemközt lévő kapcsán építészmérnökökkel egyeztetett a vezetőség. Elmondták, hogy nem indokolt az épület lebontása, hiszen a 45 cm-es falak alapvetően jó állapotúak. Célszerűnek mondták a felújítást. Esetleg a polgármesteri hivatal székhelye lehetne az az épület. Ennek érdekében mindenekelőtt egy tanulmányt kell elkészíttetni. A tanácstól felhatalmazást kért a polgármester arra, hogy ezt megrendelje. Hozzá is járult ehhez a testület, mintahogy ahhoz is, hogy a rendelőépület kapcsán szintén megrendeljen egy tanulmányt. Mint kifejtette, azt az épületet is rendezni kellene, hőszigetelni, modernizálni, hiszen még az illemhelyiségek számának tekintetében sem illik bele a 21. századi elvárásokba, ráadásul van ott egy amolyan szolgálati lakása a helyhatóságnak, azt is rendezni kellene, felújítani, továbbá az egész épület tetőzetére ráfér a felújítás. Ezeket a munkálatokat valamikor vagy pályázati pénzből, vagy önerőből el kell majd végeztetni, azonban az első lépés az, hogy terveztessük meg.

A polgármester ismertette a tanáccsal, hogy nemrégiben egy szándéknyilatkozatot/pályázati kérelmet küldött el egy országos hatóság felhívására, melyben kérte azt, hogy biztosítsanak keretet a kultúrház hőszigetelésére, kibővítésére, a tetőzet cseréjére, a fűtési rendszer korszerűsítésére stb. Válasz még nem jött, nem is tudni, hogy egyáltalán lesz-e, azonban előremutatónak tartja, hogy az önkormányzat próbálkozik. Mint fogalmazott, előbb-utóbb valamely felvetés értő fülekre talál, a lényeg, hogy próbálkozzunk.

Ugyan a mostani nem volt rendes havi közgyűlés, és mint ilyenben nem volt „Egyebek” napirendi pont, a polgármester és az alpolgármester fontosnak érezte nyilvánosan is köszönetet mondani az önkéntes katasztrófaelhárítók csapatánk. Mint Csizmár Antal Tamás ismertette, a Sorjákban a parton szivárgást észleltek, és sok-sok zsáknyi homokot vittek oda ki. Ebben a munkálatoban igencsak kivette a részét Fleisz István (Nudlika), illetve a katasztrófaelhárítók parancsnoka, Zahari Lóránt. Köszönet nekik, illetve minden segítőnek! – fogalmazott az alpolgármester a tanácskozás végén.

(megyeri)

%d blogger ezt szereti: