Egyöntetű döntések születtek

Számos témában született döntés a csütörtök kora este megtartott rendes havi önkormányzati közgyűlésen.

 

Az első határozattervezet, az idei 29. a helyi érdekeltségű rendezési tervről szól. A szociális juttatást kapók számára évente tervezetet kell meghatározni, hogy milyen ütemterv alapján végzik el a közterület rendjének a fenntartását. Nos, ezt a tervet hagyhatta jóvá a tanács. Díszpolgári, illetve egyéb díjak odaítélését tartja kívánatosnak a polgármester mint előterjesztő. Az odaítélés szabályzatát terjesztette a tanács elé, ebben a témában is állást foglaltnak a testület tagjai, egyöntetűen elfogadták az előterjesztést

A Szatmár megyei községközi fejlesztési egyesület kapcsán kellett határozatot hozniuk, például arról, hogy ki fogja Kaplony község érdekeit az egyesületen belül képviselni. A következő tervezet a közvagyont érinti. Három évente számot kell vetni arról, mi mindene van. Egy szakember végezte el ezt a munkát, az ő jelentését terjesztették a tanács elé. El is fogadták azt. A következő tervezet pedig az idei évről szóló költségvetés módosítását célozta meg.

A köznyelvben Caritas utcaként nevezet terület a valamikori termelőszövetkezet belső útja volt. Az önkormányzat megkezdené annak az útnak a bekebelezését. Ennek kapcsán kellett határozatot hozniuk a tanács tagjainak. A jövő évre vonatkozó helyi adók és illetékek kapcsán is dönteni kellett. Nem emelkedtek az adók. Illetve a kormányrendeletnek megfelelően az éves inflációhoz igazították azokat, azaz mintegy 4 százalékos az emelkedés. Tempfli Imre atyának adták oda az első díszpolgári címet, ennek kapcsán is határozott a tanács tagsága.

Különleges esetekben gyorssegélyt adhat az önkormányzat, mégpedig a szociális referens ankétját követően. Erről is határozott a testület. Egy december eleji kormányhatározat kimondja, hogy a különféle ösztöndíjak legkevesebb 100 lej értékűek kell hogy legyenek. Ennek szellemében a Kaplonyi Helyi Tanács is módosította korábbi határozatát, és immár községünkben is minimálisan 100 lejesek az ösztöndíjak. Az önkéntes katasztrófaelhárítókra vonatkozó törvényi előírások bő másfél éve igencsak megszigorodtak. A legutóbbi tanácsülésen a testület pénzt különített el arra a célra, hogy a megváltozott feltételeknek megfelelhessenek a „kaplonyi tűzlovagok”. Most a szükséges dokumentáció kapcsán foglalt állást a tanács.

Az utolsó napirendi pont az úgynevezett Egyebek volt, amely alkalmával számos témát érintettek, átbeszéltek.