Kiemelten kell figyelni a LEADER-akciócsoportokra

A szövetkezetek létrehozása is fontos része a gazdálkodók versenyképessé tételének.

A romániai gazdálkodók számára a fejlesztés egyik lehetősége a LEADER-akciócsoportokban, illetve az azok által kiírt, helyi igényekre alapuló pályázatokban rejlik. Az RMDSZ ezért is tartja mezőgazdasági stratégiájában kiemelt helyen ezeket az akciócsoportokat, illetve azok támogatását.

A 2014–2020-as költségvetési ciklusban a vidéki gazdaság fejlesztését célzó intézkedések összekapcsolására irányuló úgynevezett LEADER-program helyi akciócsoportjai, az Országos Vidékfejlesztési Program költségvetésének alig 7 százalékát kapták meg, ami abszolút számokban 636 millió eurót jelent.

„A térségek vállalkozói, civil szervezetei és önkormányzatai összefogásából alakult helyi akciócsoportok a vidékfejlesztés intézményrendszerének fontos szereplői, ezért kiemelten fontos a támogatásuk. Miután a nemrégiben elfogadott közös uniós agrárpolitika fontos pillére a vidékfejlesztés, a KAP-ra építő Országos Stratégiai Terv költségvetésének a 15 százalékáról indítják a tárgyalásokat a helyi akciócsoportok. Ennek az aránynak az elérése lehetetlennek tűnik, azonban most a 7 százalék is komoly előrelépést jelentene” – magyarázza Magyar Lóránd képviselőjelölt, vidékfejlesztési szakember.

A mezőgazdasággal foglalkozók számára egy másik, az RMDSZ által prioritásként kezelt cél is nagy segítség lehet. A szövetkezetek létrehozásáról és ennek támogatásáról van szükség. A szövetkezetek ugyanis – elvonatkoztatva a rendszerváltás előtti mezőgazdasági termelőszövetkezetektől – egy-egy közösség gazdálkodói számára jó lehetőséget teremt a fejlődésre, versenyképessé válásra.

„Támogatni kell a mezőgazdasági szövetkezetek létrehozását és a termelői csoportok megalakulását. A szövetkezetek közösen értékesítik az árut, öt éven keresztül adókedvezményben részesülnek, közösen vásárolják az alapanyagokat, közösen végzik a gépi munkálatokat, közösen tárolják a terményt” – foglalja össze az ezzel kapcsolatos elképzeléseket Magyar.

A létrehozott szövetkezetek számára lehetőséget kell teremteni a pályázásra, hogy így a tagság számára fontos eszközöket beszerezhessék. Nem csak a földek megművelésére használt eszközökről van szó, hanem akár a termékek feldolgozására használtakról is. Egy-egy berendezés megvásárlása egy gazdálkodó számára szinte lehetetlen lenne, a több gazdát kiszolgáló gépek viszont nagy segítséget jelentenének a szövetkezet minden tagja számára.

Közlemény