Gondoljanak ránk is

Kéréssel fordult ma a kaplonyi polgármester a nagykárolyi projektírókhoz. Tette ezt annak kapcsán, hogy körvonalazódni látszik az új nagykárolyi elkerülő út. Egyelőre még csak tervezik a tervezetet, de idejekorán fel kell készülni…

Az alábbi kérést nyújtotta át az illetékeseknek.

A Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal Projektírói figyelmébe!

Kaplony község nevében mint a település polgármestere fordulok Önökhöz. Teszem ezt annak alkalmából, hogy a kezembe került a Nagykárolyt elkerülő terelőút újabb szakaszának tervezete. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük a munkájukat. Kaplony község számára értelemszerűen nagyon fontos lenne ez a beruházás.

Bátorkodom ugyanakkor egy kéréssel fordulni Önökhöz. Pár száz méterrel a Nagykároly municípium és Kaplony község között húzódó megyei út, illetve az azt a leendő elkerülő úttal összekötő körforgalom után egy másik letérőre lenne szükség. Mégpedig azért, mert úgy ki tudnánk alakítani egy kisebb elkerülő utat, immár a mi településünk számára. Ezt persze már saját erőből, avagy pályázati forrás révén. Van ott egy mezőgazdasági utunk, annak a nyomvonalán lehetne majd kialakítanunk azt az utat, amelyen a nehézgépjármű-forgalom el tudna jutni a megyei út másik részére, mégpedig úgy, hogy elkerülje a településünket. Ez az esetleges útszakasz hozzávetőleg 2 kilométer hosszúságú lenne, azaz akár saját költségvetésünkből is meg tudnánk valósítani. Kaplony község úgynevezett ipari parkja a temetővel szemközt van. Több ipari egység is tevékenykedik ott, például malom is, vagy egy nagy lerakat. Saját becslésünk szerint legkevesebb napi 10 tehergépjármű felkeresi a község azon részét. Ellenben jelenleg az egész településen át kell haladniuk, közte az oktatási intézményeink előtt is, amelyekben összesen több mint kétszáz gyerek okul. A községen áthaladó megyei út igencsak szűk. Elemi érdeke tehát a községünknek, hogy alkalomadtán némileg tehermentesítsük a megyei utat. Éppen ezért az egyik hosszú távú stratégiánk az kell hogy legyen, hogy elkerülő útra tegyünk szert.

Mindennek a megvalósításáról saját erőből egyelőre álmodnunk sem lehet. Éppen ezért örülünk nagyon az Önök tervének. Amennyiben az Önök terelő útján ki tudnának alakítani még egy lejáratot, azzal a településünk számára nagy-nagy lehetőséget biztosítanának. Ráadásul ez a lejárati lehetőség perspektivikusan Kálmánd község lakosai számára is hasznos lehet. Az ő településük amolyan ipari zónája is a község Kaplony felőli részén található, azaz a két település között húzódó megyei úton át megközelíthető, úgy, hogy magát a települést alig érinti.

A kérésünk tehát az, hogy a tervezővel egyeztetve igyekezzenek ránk is gondolni, amikor a végső tervet kialakítják.

Tisztelettel, üdvözlettel és hálával,

Megyeri Tamás Róbert polgármester

Hogy mikor lesz valami az új nagykárolyi elkerülő útból, természetesen senki sem tudja egyelőre megmondani. Sőt, a napokban megjelent elképzelés-ismertetés alapján a közeljövőben nem szándékszik a jelenlegi kormány erre a célra pénzt szánni. Ugyanakkor soha sem lehet tudni, ebből a célból kereste meg írásban, iktatva a károlyi önkormányzatot a kaplonyi helyhatóság.

 

Vázlatos tervrajz. A piros vonal jelöli azt, ahol talán húzódna a károlyi elkerülő út, míg a narancssárga szaggatott vonal azt, ahol kialakíthatná a kaplonyi helyhatóság a község elkerülő útszakaszát