Ismer kiváló oktatókat?

Mentor Díj kiváló tanároknak és edzőknek – jelölés.

Évente 10 olyan tanárt, edzőt, nevelőt díjazunk, akik – 18 év alatti fiatalokat oktatnak, képeznek, szakköröket vezetnek, versenyeket, találkozókat szerveznek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásuk elindulását;

– akiknek jelentős szerepük volt tanítványaik életében;

– tevékenységük során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki.

A díj Ioan Nemțoi üvegművész alkotása és 8000 lej pénzjutalom.

Bárki nyújthat be online jelölést egyénileg vagy csoportosan – https://pentrucomunitate.ro/hu/mentor

Jelölni 2020. december 31-ig lehet.

A Mentor Díjjal szeretnénk felhívni a közvélemény figyelmét azokra a tanárokra, nevelőkre, edzőkre, mentorokra, akik tehetséges fiatalokat fedeztek fel, a háttérből segítették tanítványaik első lépéseit, akiknek áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájárult egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához.

Keressük azokat a nevelőket, mentorokat, akik ösztönzik a tehetséges gyermekeket, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre, ha kell, velük együtt pályáznak, segítik őket az anyagi források megtalálásában is.

Közlemény

Tíz év alatt, 2010–2019 között, 100 Mentor-díjazott volt, köztük Szatmár megyéből:

Franczia Katalin Mária Margit matematikatanár Szatmárnémeti 2012

Mărneanu Ioan tanár, atlétaedző Nagykároly 2012

Boga Katalin fizikatanár Szatmárnémeti 2013

Nyiri Zoltán rajztanár Szatmárnémeti 2014

Csiszár Ferenc vívóedző Szatmárnémeti 2016

Koczinger Éva matematikatanár Szatmárnémeti 2018