Tisztelt kaplonyiak!

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kaplonyi szervezetének közleménye.

A 2016-os választások után úgy alakult, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kaplonyi szervezete a helyi Romániai Német Demokrata Fórummal közösen választott alpolgármestert. Ezt nevezhetjük egy politikai sakkjátszmának, a lehetőség elszalasztását nem engedhettük meg magunknak. Amúgy a lehetőség nyitva állt mindenki előtt. Már akkor tudtuk, hogy kemény négy év következik.

Sok indítványunk volt: a játszótér felújítása és fásítása; a közingatlanok, így az óvoda, az iskola, a rendelők, a kisiskola, a polgármesteri hivatallal szemben lévő egykori iskolaépület tetőszerkezetének a rendbetétele (Ernyi Mihály alpolgármester javaslatát támogattuk); a falusi könyvtár átköltöztetése, ami mind máig nem valósult meg (noha ennyi megbecsüléssel kellene hogy adózzunk a szellemi épülésünknek); a mezőgazdasági utak rendbetétele, amit egyöntetűen támogatott a tanács (habár a polgármester több ízben megjegyezte, hogy Kaplony ilyen célokra nem pályázhat, lásd a Szatmári Friss Újság cikkét Papp Tibor érendérdi polgármesterrel, amelyből kiderül, hogy 9 millió eurót nyertek különféle beruházásokra, és ebből 1,3 millió a mezőgazdasági utak rendbetételére fordítottak!); aztán buszmegállók kihelyezése a faluban (az ötből a mai napig azonban mindössze csak hármat helyeztek ki, a másik kettő ott rongálódik a községháza udvarán – a tanács ugyan elhatározta, pénzt is megszavazott erre, azonban a végrehajtás a polgármester feladata lett volna, vállalván mind a pozitív, mind a negatív oldalát mindennek); a falusi utak karbantartása, illetve útszegélyek kővel való feltöltése (tisztelettel több alkalommal is megjegyezte az RMDSZ-frakció, hogy ez elengedhetetlen évi karbantartás, ugyanis az évi költségvetésben jelentős összeget különítettek ilyen célra).

Minden kezdeményezésünkre ígérettel válaszolt a polgármester.

A Kaplonyi RMDSZ választmánya úgy véli, eljött az ideje annak, hogy egy igen kényes témáról is szót ejtsünk, amit bátran vállalunk a falu előtt: az alpolgármester tevékenysége nem úgy sikerült, ahogy abban előzőleg bíztunk. Ahogy fentebb említettük, már az elején tudtuk: nehéz feladat vár rá. Ugyanakkor az is tény, hogy nem sikerült „megnyernie a saját harcát”. Itt is vagyunk már a lényegnél: a polgármesternek ez jól jött, csak egy kicsit kellett rásegítenie minderre, és már kovácsolta is az mostani választásokra való felkészülését, azaz negatív fényben feltüntetni a Kaplonyi RMDSZ-t.

A szervezetünk választmánya érzékelte a helyzet nem megfelelő voltát, ehhez adódott a lakosok visszajelzése az év eleji aláírásgyűjtések alkalmával. Mindegyre az alpolgármester tevékenységét kifogásolták mind a szimpatizánsaink, mind pedig más szervezetek szimpatizánsai.

Ennek okán az RMDSZ választmánya úgy gondolta, hogy ennek a közvélekedésnek érvényt kell szerezni: közöltük az akkori elnökünkkel, a község alpolgármesterével a falu hangját. Felkértük, hogy értékelje a helyzetet, és ő ennek tudatában azon a gyűlésen le is mondott a tisztségéről. Ez egy nemes gesztus volt a részéről! A rossz hangok elkerülése végett nyomatékosítjuk: nem zártuk ki a szervezetből. Annyit még megjegyeznénk: egy alpolgármester egymagában kevés ahhoz, hogy nagyvolumenű tervek valósuljanak meg, mivel nincsen aláírási joga a polgármesterrel és a főkönyvelővel szemben, csak abban az esetben, ha valamilyen okból a polgármester nem képes ellátni a feladatait.

Idén februárban a kaplonyi kultúrotthonban előválasztási közgyűlést tartottunk, mégpedig több mint 165 lakos részvételével. A Szövetség rendszabálya értelmében a gyűlést az alpolgármesteri beszámolóval kellett volna megkezdeni, személyes okokra hivatkozva ez elmaradt, azonban a tanács RMDSZ-frakciójának tagjai röviden beszámoltak a négy évi tevékenységükről.

A rangsoroláson megszületett eredményhez a mai napig hűek maradtunk, hiszen valljuk, hogy minél több embernek kell lehetőséget biztosítani arra, hogy beleszóljon a falu vezetésébe. Példaértékűnek tartjuk, hogy nyitott, őszinte, nagy érdeklődésre számot tartó közgyűlésen született meg ez az eredmény: polgármesterjelölt – Megyeri Tamás Róbert; tanácsosjelöltek – Kánya Zsolt Albert, Csizmár Antal Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink Rudolf, Tillinger Ferencz, Gal Zoltán, Mészáros Lóránt, Pósz Attila, Máncz Antal Szabolcs, Fleisz Áron, Virág Barbara, Ludescher-Donca Annamária, Somogyi Karolina Erzsébet, Kind László, Fleisz Tibor Csongor és Megyeri Tamás Róbert.

Ennek tudatában a Kaplonyi RMDSZ bátran felvállalja mindazt, ami kevéssé sikerült. Viszont abban bizonyosak vagyunk, hogy a normalizálódás felé tett lépéseink előremutatók. Mindenkit arra buzdítunk, hogy szeptember 27-én menjen el szavazni, és voksoljunk az igényességre, ami alapvető követelmény, igen is ne maradjunk le Nagykároly és vidéke többi településéhez képest, mutassuk meg, hogy bátran vállaljuk azt, ami rossz, és nem sikerült, és büszkék legyünk mindarra, mi jó.

Tisztelettel,
a Kaplonyi RMDSZ választmánya