Közösségünk jelképe

Meghitt és fennkölt rendezvény helyszíne volt ma Kaplony, a Szent Antal római katolikus templom kertje. A Szent Korona kőből készült mását leplezték le és áldották meg.

Nemzeti imánkat, majd az esemény végén a Szózatot sok-sok hívő énekelte. Köszönet jár a Történelmi Vitézi Rendnek, amiért székkapitányuk alkotása itt, nálunk, Kaplonyban lelhetett otthonra. Köszönet jár a római katolikus egyházi közösségnek, Ft. Tímár Asztrik plébános úrnak, amiért engedélyezte, hogy a magasztos alkotás a templomkertben lehessen, és meg is áldotta azt. Köszönet ugyanakkor Mosdóczi Vilmos polgármester úrnak, aki ez alkalommal méltóságteljes beszédet tartott. Illőt, visszafogottat, nem pártoskodást szítót, hanem a nemzeti összefogás fontosságát hangsúlyozót mondott. Mint kaplonyi lakosok mi magunk is javalljuk mindenkinek, hogy nézze meg a templomkertben lévő Szentkorona-másolatot. Gyönyörködjön benne. Községünk és közösségünk együvé tartozását jelképezi ez az alkotás is.

A Kaplonyi RMDSZ választmánya