Tanácskoztak

Rendes havi közgyűlését tartotta ma a kaplonyi önkormányzat döntéshozó-testülete. A tanácskozás alapvetően nyugodt volt.

2

Egy kaplonyi lakos kérvénnyel fordult a helyhatósághoz, mégpedig annak okán, hogy meg szeretné vásárolni a hajdanán pásztorházként funkcionáló épületet. Mindenekelőtt ezt a témát beszélték át a testület tagjai. Pékséget szeretne üzemeltetni a hölgy – mondta el a gyűlésen. Illetve lenne ott sütöde is, amolyan gluténmentes, lisztben szegény étkeket tervez készíteni, amelyekből érzése szerint hiány van a térségben. Tanácsosi kérdésre válaszolva elmondta, hogy kezdésnek négy alkalmazottal vágna neki. Részben önerőből valósítaná meg a vállalkozást, de pályázati lehetőséget is keres. Egyeztetett is már ennek kapcsán, s ott derült ki, hogy az az első lépés: legyen területe. Ezért fordult kérvénnyel a helyhatósághoz. Mint a jegyző kifejtette, az a telek 2013 óta a közvagyon része. Tulajdonképpen három részből áll, mindegyiknek külön telekkönyvi kivonata van. Ebből egyet venne meg a kaplonyi lakos, a mintegy 600 négyzetméternyi parcellát. A testület tagjai felvetették, hogy nem is nagyon akaródzik eladni a közvagyont – például Kánya Zsolt a tanács tagjai figyelmébe ajánlotta, hogy az előző testületi tagok is ódzkodtak ettől, akár a rendelők esetében is, inkább csak hosszú távú bérbe adták. Mint elhangzott, ez alkalommal is jobb lenne az úgynevezett koncessziós megoldás, azaz határozott időre (49 év hangzott el) odaadni a kérvényezőnek, nyilván díj fejében. Egyébként is a telket, amennyiben el is adnák, azt versenytárgyalás alapján lehetne megejteni, azaz a legnagyobb árat kínáló vásárolhatná meg. Az érdeklődő elmondta, hogy neki tulajdonképpen a hosszú távú bérbeadás is megfelelne. A kérvényt is azért nyújtotta be, hogy lássa meg, mi is a testület hozzáállása. Szó szót követett a hangos gondolkodás során, míg Fleisz Klára megfogalmazta, hogy talán az a legszerencsésebb, ha elnapolják a döntést. A kérvényező legközelebb egy konkrétabb tervvel álljon elő, s akkor szó lehet a hosszú távú bérlésről. Máncz Tihamér nyomatékosította: mindenképpen üdvös az, hogy fiataloknak terveik vannak helyben, ötletekkel állnak elő. Elhangzott az is, hogy a kérvényező számára hasznos lenne, ha ellenőrizné: a kaplonyi általános rendezési terv szerint lehet-e ott ilyen sütődét üzemeltetni, hiszen egyénileg beszerezni egy, a telekre vonatkozó tervet igencsak hosszas folyamat… Nem született tehát döntés a kérvény kapcsán, a testület jelezte, milyen esetben fogadnának el egy esetleges konkrétabb elképzelést.

Az első számú napirendi pont a folyó év első részének költségvetéséről szólt, egészen pontosan annak a betartásáról. Egyöntetűen el is fogadta a testület azt a határozati tervezetet.

A költségvetés módosításáról szólt a következő tervezet. Mosdóczi Vilmos polgármester elmondta, hogy tulajdonképpen 29 ezer lejjel módosulna a büdzsé. A legutóbbi tanácskozáson a testület szóban beleegyezett abba, hogy a szúnyogok gyérítését rendelje meg az elöljáró. Meg is történt, egyszer már el is szállt felettünk a repülőgép, és a jövő héten fog ismét – mindennek az ára: 26 ezer lej. Az önkormányzat a műanyagpalackok nem megfelelő tárolása okán 3 ezer lejes büntetést kapott. Csizmár Tamás tanácstag elmondta, hogy a közvélekedés dacára gyérített az irtás a szúnyogok populációján, persze amazok egy-két nap múlva újra elszaporodtak. Szerinte nem ártana a jövő hetin kívül is még egy-két alkalommal permetezni ellenük. A polgármester reakciójában arról beszélt, hogy amennyiben más vidékbeli település is hasonlóan áll hozzá, akkor megoldható, azonban kizárólag Kaplony kedvéért nem fog idejönni a vállalkozó. Elmondta továbbá, hogy személyesen ellenőrizte: tényleg a szúnyogirtó szerrel szállt fel a repülő a község felé.

Az informálás rendjén tudatta a polgármester, hogy őket senki sem értesítette a megyei út kövezéses kezeléséről. Több tanácstag is érdeklődött, hogy a helyi vezetőség egyáltalán érdeklődött-e ennek kapcsán, a válaszban az hangzott el, hogy a kivitelező vállalat tagjaival beszéltek. A polgármester elmondása szerint azonban „összevisszaság jellemzi” ezt a kivitelező céget, érdemben nem lehet velük semmit megbeszélni.

Beszámolt arról, hogy holnap-holnapután befejeződik az óvoda udvarán az ovisportpálya kialakítása. Szó esett még a buszmegállókról – a polgármester úgy érvelt, hogy lévén megyei út, igazság szerint a megyei önkormányzat az illetékes abban, hogy kihelyezzék azokat. Az RMDSZ-frakció nevében Kánya Zsolt megemlítette, hogy a községi vezetőség feladata lenne megoldást találni, megtudakolni, milyen feltételek mentén lehet kihelyezni végre a buszmegállókat. Szólt arról, hogy máshol a faluban is több helyen áldatlan állapotok vannak, így például egy sarokház mellett óriási a lépcső, igazán a nyugdíjasok segítségére lehetne az önkormányzat azzal, hogy kisebb lépcsőket alakít ki. A polgármester utasította is nyilvánosan a helyettesét, hogy holnap az egyik önkormányzati munkatárssal teljesítsék a kérést. Máncz Tihamér is egy szégyenletes helyzetről számolt be: a már kihelyezett buszmegállókban túlságosan kicsik a szemetes tartályok. Mint mondta, több alkalommal is próbálta felszedni a mellé eldobált szemetet, azonban egész egyszerűen nem fér bele. Grebur Pál tudatta, hogy a szemetesek valóban kicsik, azonban azokat nem közpénzből vásárolták, hanem ő kapta. Mint elhangzott, igazán ügyelhetne az ilyesmire az önkormányzat, és például nagyobb tartályokat szerezhetne be.

Kánya Zsolt kérdezett rá a térkövezésre. A polgármester elmondta, hogy kapott ajánlatot, ellenben a beruházás dokumentációjával egyelőre nehezen haladnak. Egyébként is még nincs szó – mondta – a rendelők előtti behajtó térkövezéséről (mint kifejtette, a kivitelezők javasolták, hogy arra a megvalósításra is kiszámolják a költségtervezetet), sem az óvodaépülettel szemközti területéről. Elmondása szerint amúgy is az ott üzemelő vállalkozások feladata lenne az előttük lévő közterület rendezése, semmiképpen sem az önkormányzaté. Populista felvetésnek nevezte a polgármester a rendelők behajtójának ügyét, mint mondta, nem olyan vészes ott a helyzet, egyébként is pillanatnyilag nem tudja, lesz-e további réteg a megyei úton.

A régi iskolába átköltőző könyvtárról is szó esett. A tanácstagok azon tanakodtak, hogy vizesek-e a falak, avagy salétromosak. A polgármester egy reagálásában elmondta, hogy valóban nem csiszoltatták fel a padlót, de új, laminált padlót fognak oda elhelyeztetni.

Csizmár Tamás mint szülő, mint kaplonyi lakos vetette fel, hogy a polgármesternek nincs-e valamiként lehetősége közbenjárni annak érdekében, hogy az oktatási intézmény területén nyírják a füvet, gondosabb legyen a rend. Nem nagyon – felelte a polgármester. Mint kifejtette, a gondnok az oktatási intézmény alkalmazottja. A helyhatóság mindenesetre igyekezett segíteni: az iskola elektromos kaszájának meghibásodása után odaadták az egyiket az övék közül, azonban az is elromlott, viszont újabbat nem kértek tőlük. Mint elhangzott: jobban kellene kinézzen a falu közepén az iskola udvara. (Fleisz Klára frappánsan megjegyezte: „nem csak az oktatás zajlik online, hanem a karbantartás is…”)

Kánya Zsolt amúgy a tanácsülés keretében megkérdezte a polgármestertől, hogy kapott-e már valamit a falu központjának megtervezésére felkért szakemberektől. Az elöljáró azt mondta, hogy nem, majd hozzátette, hogy egy nagykárolyi földmérő küldött alapdokumentumokat a szakembereknek. Kánya Zsolt érdeklődésünkre elmondta, hogy bár több hónapja benyújtott kérvényt, ahogy sokan mások is, de még mindig nem kapott választ. Annak ellenére sem, hogy a legutóbbi tanácsülésen a polgármester megígérte: még azon a héten megfogalmazza azt.

Megyeri Tamás Róbert

3