Térköveznek, de csak a községháza előtt

„Természetesen” volt hevesnek bátran nevezhető vita a mai kaplonyi tanácsülésen, de voltak akár bizakodásra okot adó pillanatok is. A lényeges kérdésekben a döntéshozó-testület elfogadta a polgármester által jegyzett indítványokat, noha több észrevételt is megfogalmaztak. Ennek jegyében jóváhagyták a községháza, a kultúrház melletti udvar, tér rendezését, térkövezését, továbbá szintén rábólintottak az óvoda előtti járdafelület rendezésére, és aszfaltozásra a közösségi ház előtti területen. Az erről szóló költségvetés-módosítást megszavazták.

A többség nem támogatta az első napi rendi pontként szereplő határozattervezetet, mely értelmében a polgármester hatáskörébe került volna a különféle sürgősségi gyorssegélyek odaítélése. A jegyző jelezte, hogy a megyei kormánybiztosi hivatal kérte a sok-sok éve érvényben lévő gyakorlat módosítását, azaz a továbbiakban a tanács mindösszesen egy keretet különítsen el erre a célra a büdzséből, s majd a szakjelentések alapján az elöljáró folyósítsa ki azokat. A tanácsban többséget alkotó Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Német Demokrata Fórum és Liberálisok és Demokraták Szövetség kvázi közös frakció tagjai azonban úgy vélekedtek, ha a kormánybiztosi hivatal küldött is ilyen ajánlást, nem kötelezte erre a testületet, azaz akár nem is fogadhatja azt el, ennek megfelelően nem is szavazták meg a tervezetet, kizárólag a Magyar Polgári Párt frakciójának tagjai támogatták voksukkal.

A következő tervezet arról szólt, hogy a közvilágítás karbantartásának szolgáltatását adják ki megbízatásként egy vállalkozásnak. Mint az RMDSZ-frakció szólójának kérdésére válaszolva a polgármester elmondta, korábban volt erről szóló szerződés, azonban az lejárt, s mostanság egyéni megbízatást adtak ki akár egy-egy köztéri égő kicserélésére is. Elmondása szerint két megoldás létezik: vagy alkalmaz az önkormányzat egy szakképzett személyt (mint utalt rá, sok-sok előírásnak kell megfelelnie), vagy megbíz ezzel egy céget. Elmondása szerint a vidékbeli települések már így jártak el (Mezőteremet és Mezőfényt említette meg). A tanácsbeli többség úgy érvelt, hogy szerencsésebb lenne ezt a megbízatást odaadni miután elkészül végre a közvilágosítás felújításáról szóló beruházás, hiszen abban amúgy is a garanciális periódusban vélhetően a karbantartás is szerepel. Értelmetlen lenne korábban kiadni ezt egy, akár másik vállalkozásnak. Név szerinti szavazást kértek az MPP frakciójának tagjai, azaz a jegyzőkönyvben szerepelni fog, hogy ki miként szavazott. A tervezet azonban nem „ment át”, hiszen csak a polgármester pártjának tagjai támogatták azt.

A költségvetés módosításáról szólt a harmadik, vélhetően legtöbbeket érintő tervezet. Mosdóczi Vilmos polgármester ismertette, hogy a kultúrház és a községháza udvarát, az előtte lévő járdát térköveznék, illetve parkolókat alakítanának ki. Szót ejtett még az oktatási intézmény udvarára elképzelt gumirozott sportpályáról, mint kiderült az előző tanácsüléshez képest új árajánlatot még nem kapott.

Számos kérdést tettek fel az RMDSZ frakciójának tagjai, ezek közül többre majd a későbbiekben vissza is térünk. Az ezekre adott válaszokból derült az is ki, hogy a kerítést is lebontják a községháza és a kultúrház elől. Azt is mindenképpen érdemes kiemelni, hogy Kánya Zsolt egy kérdésére válaszolva mondta el a polgármester, hogy valóban látványtervi ötleteket kért neves szakemberekből. Mint pontosította, nem tudni, hogy abból mikor is lesz valami. Ennek okán hangzott el, hogy akkor esetleg a mostani beruházások nem illeszkednének majd a szakértők által javasolt elképzelésbe. Mint mondták, elsősorban parkolók létesítéséről van szó, azt mégiscsak el kell kezdeni.

Aszfaltozni is fognak, mégpedig a Szent Imre Közösségi Ház előtti részen.

Kánya Zsolt azt sérelmezte, hogy úgy tűnik: pár hónap alatt, a választások előtt akarja behozni sok év lemaradását a polgármester. Nyomatékosította azonban, hogy a kezdeményezéseknek örül. Sőt, javasolta, hogy a Szent József római katolikus templom előtt is bővítsék a parkolót, illetve az úgynevezett Sunny utcát is rendezni kell ebből a szempontból, hogy ott is normális körülmények között lehessen parkolni. Erre nem reagált a polgármester, aki egy adott ponton megjegyezte, hogy érzése szerint az általa vezetett község minden pályázati lehetőséget megragadott, kérte is ennek kapcsán, hogy nevezzék meg azon szomszédos településeket, amelyeken olyan sikeres pályázatok vannak, amilyenek analógjai nincsenek meg Kaplonyban.

Az olykor hangoskodásba csapó vita után a testület megszavazta a költségvetés módosítását, azaz kezdődhetnek is a beruházásokról szóló szerződések megkötései.

A következőkben két beszámolóról ejtett szót a tanács: a szociális iroda beszámolóját vették tudomásul, illetőleg a község erdeje felhasználásáról is kaptak egy jelentést, melyben az utóbbi két év adatai szerepeltek. Ezt meg is köszönete a kérvényező, azaz Kánya Zsolt, mint hozzátette, nyolc éve tanácstag, azonban először állt elő ilyen jelentéssel a polgármester.

Az egyebek naprendi pont kapcsán némileg csitultak a kedélyek. Erről is a későbbiekben számolunk be részletesebben.

(megyeri)

a