Mit miért teszek?

Engedjék meg, kérem, hogy arról a minimálbéres dologról szóljak egy keveset. Nos, igen, az felettébb demagóg, népszerűség-hajhász kezdeményezés. Ami el is érte a célját: minden kaplonyi portán szót ejtettek róla.

Hogy sokan hitetlenkedve fogadták, az akár sértő is lehetne rám nézve. Kevés alkalom volt, hogy nem tartottam be a szavamat, ráadásul ilyen témában nem is nagyon lehetne. Meg aztán nem is szándékozom! Állni fogom. Ugyan miért ne tenném? Ha polgármesternek választanak meg, akkor semmiképpen sem ezért a – nevezzük így – felajánlásért teszik, viszont utána kétségtelenül nő az elfogadottságom ennek a hatására (is).

Az a nem titkolt célom ugyanis, hogy a magam otromba, bumfordi stb. stílusában elérjem azt végre, hogy ne egymást marcangoljuk. Kaplonynak túl kell lépni a megosztottságon! Létfontosságú. Olyan időszak előtt állunk, amikor is nagyon fontos, hogy a lehető legnagyobb konszenzussal meghozott döntések szülessenek meg, és minden egyes fél érveit meghallgassák. Ne pártoskodjunk, hanem valóban a közösség javában szülessenek meg azok a bizonyos határozatok. Szeptember 28-án már nem szabad számítson az, ki kire szavazott.

Hogy mindez jó eséllyel megvalósulhasson: népszerűnek kell lennem. (És semmiképpen sem bosszúállónak.) Azt pedig egész egyszerűen úgy tudom elérni, hogy olyat cselekszem, méghozzá úgy, hogy az érdemes legyen a köz megbecsülésére. Amennyiben polgármestere leszek ennek a községnek, akkor az első havi fizetésem java részét (ugye, mint már írtam volt, kizárólag a mindenkori minimálbérnek megfelelő összeget viszem haza, a családi kasszába – nyugi, nem fognak éhen halni a gyerekeim…) rögvest átutalom a község javát szolgáló alapítvány számlájára. (Hogy egy újat kell létrehozni ennek érdekében, vagy a már meglévőt lehet-e erre a célra is felhasználni, egyelőre nem tudom megmondani, de ez részletkérdés.) A mintegy havi 800 eurónak megfelelő összeg nem túl sok (főként, ha új nonprofit szervezetet kell létrehozni), ellenben a semminél lényegesen több. Például egy konkrét eszközt meg lehet vásárolni a játszótérre. A következő hónapban pedig folytatni a beruházást – természetszerűleg egyeztetve másokkal, hogy a község érdekeit ténylegesen szolgáló kezdeményezéseket támogassunk ezzel a kis pénzzel.

Annak érdekében, hogy a lokálpatriotizmus kézzel foghatóbb legyen, évi rendszerességgel ki kel tüntetni azokat, akik tettek a településért, annak a jó hírnevét öregbítették. Igen, ha úgy vesszük, ez a kezdeményezés is népszerűséghajhászás. Én vállalom ennek az esetleges ódiumait is. Hogy kik lesznek a kitüntetettek, semmiképpen sem én fogom eldönteni, hanem egy erre kijelölt testület (amelynek akár szívesen lennék egyszerű tagja, de semmiképpen sem ragaszkodom a személyemhez). Minderről az első tanácsülésre részletes határozattervezetet fogok készíteni.

Hasonló célt szolgál – az őszinteség, az átláthatóság erősítését – az, hogy a tanácsüléseket elérhetővé tesszük a közösség lakosai számára. A legobjektívebb rögzítési mód a videó készítése, így minden tanácsülést cenzúrázatlanul meg is fogunk jelentetni! Mindenkinek joga van megtudni, ki mit is mondott, és mindezt akár évek múlva is vissza lehet keresni. Ez közérdek. Ha a határozathozók, a községi vezetők nem becsülik meg ennyire magukat, hogy a döntéseik hátterét elmagyarázzák a választóknak, ugyan azok miért kellene megbecsüljék őket?

Annak érdekében, hogy közösen, a köz javát szolgáló beruházások helyszíne legyen Kaplony (is), nos, annak alapfeltétele, hogy azt próbáljuk megvalósítani, amire valóban szükség van. Ezt pedig csak nyíltan, a falu előtt elmondva lehet megtenni.

Csodát persze senki se várjon tőlem (nem tudok más jelöltek nevében nyilatkozni, de feltételezem, hogy ők sem képesek csodák megvalósítására)! Én mindössze azt ígérem: hogy minden energiámmal a fentiek megvalósítására fogok törekedni.

Megyeri Tamás Róbert
kaplonyi lakos

Kisbetűs rész a vállalásom kapcsán: a fizetés 3/4-ét súlyos betegség, illetve ellenem irányuló pereskedés esetén képtelen leszek teljes egészében a közjó céljára felajánlani. Ugyanakkor nagyon bízom benne, hogy ez a kitétel mindössze szimbolikus, a valóságban nem lesz értelme.

(Ez egy politikai jellegű publicisztika. Amennyiben más személyeknek is van ilyen jellegű írásuk, nagyon szívesen és bérmentve megjelentetjük a KAPLONY.blogon.)