Írásaival próbál segíteni

Személyes beszélgetések lecsapódásai álltak össze történetekké, és az ezeket tartalmazó könyvet hozta el szülőfalujába Tempfli Imre. A római katolikus pap, egyházi író kötetét 2018. augusztus 21-én mutatta be – szép számú jelenlévő előtt – a kaplonyi Szent Antal-templomban.

Az esti szentmise után Tímár Asztrik OFM, plébános kérte fel a szerzőt, hogy beszéljen a könyvéről. Felelevenítette, hogy egy ministráns gyerek pár órával korábban tudakolta az írót, hány év „termése” ez a könyv. Nyolc – hangzott a válasz. S mint Tempfli Imre a továbbiakban el is mondta, azért ez az aránylag hosszú idő, mert nem könyvírási szándékkal fogott hozzá a történetek papírra vetéséhez. A Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközösség lelki vezetőjeként nagy távolságok választják el olykor a híveitől, sokuk egyszerűen nem tud ott lenni a miséken. Hozzájuk is igyekszik szólni a történetek révén. Egyébként is – vetett fel egy másik aspektust – vannak olyan történetek, melyeket nem a szószékről kell elmondani. Ezek egy-egy beszélgetés alkalmával jutnak, vagy juthatnak el a másik félhez, s szolgálhatnak amolyan lelki táplálékként. Tempfli Imre atya beszélt az írás indíttatásáról: – … azért ír, mert ami belőle kikívánkozik, azzal segíteni akar.

A könyvet a jelenlévők nagy számban vették meg. Mint „használati utasításként” elhangzott: nem feltétlenül egyszerre, együltében kell elolvasni, hanem a történeteket a mindennapokhoz, az esetleges gondhoz igazítva kell megemészteni.