Kocánként 1200 lej

2023-ban is folytatja a báznai és a mangalica sertések tenyésztését és állományszaporítását ösztönző programját a mezőgazdasági minisztérium – számolt be Magyar Lóránd parlamenti képviselő, az alsóház mezőgazdasági szakbizottságának alelnöke, a Partiumi Falugazdász Program koordinátora. A támogatási feltételekről és program idei finanszírozásáról szóló kormányhatározat-tervezet a napokban került a kormány asztalára.

A báznai és a mangalica tenyészkocák tartására, állománybővítésére kínált „de minimis” típusú támogatást a megyei mezőgazdasági igazgatóságok keresztül igényelhetik a gazdák. A támogatásra azok a mezőgazdasági termelők jogosultak, akiknek a farmjuk engedélyezett magánszemély, egyéni vagy családi vállalkozás, vagy más hivatalosan bejegyzett jogi forma alapján működik. Fontos követelmény, hogy az állattartó gazdaság rendelkezzen állategészségügyi engedéllyel vagy regisztrációval, valamint, hogy a támogatási programba nevezett tenyészkocák törzskönyvezettek legyenek.

A báznai és a mangalica sertéstenyésztési program keretében felajánlott támogatás tenyészkocánként évi 1200 lej, amit azzal a feltétellel kapnak meg a gazdák, ha a tenyészkocák utódaiból, kocánként legkevesebb 4 malacot, egyedenként minimum 8 kilogrammos súlyban értékesítenek.

A programba a kormányhatározat megjelenésétől számítva június 30-ig jelentkezhetnek a gazdák: a támogatási kérelmeket a megyei mezőgazdasági igazgatóságok fogadják. Nem árt tudni, hogy azt a báznai és mangalica törzslétszámot, amivel a programba jelentkeztek a termelők, legalább 2023. december 15-ig kötelesek megtartani. Az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat, pénzügyi bizonylatokat legkésőbb december 22-ig nyújthatják be a támogatási programban résztvevő gazdák.

„Fontosnak tartom, hogy a helyi fajták megmaradjanak. A mangalicák és báznai sertések tartása általában tradicionális módon, háztáji gazdaságokban történik, ezeknek a gazdáknak pedig szükségük van a támogatásra. Emellett a mangalicák húsa egészségesebb, mint más fajtáké, ennek pedig napjainkban igazán nagy jelentősége van” – mondja Magyar Lóránd.

Közlemény

%d blogger ezt szereti: