Nagy ambíciókkal vágnak neki Kaplonyban 2023-nak

Az egyetértéssel, és a csendes, ám állhatatos bizakodással jellemezhető leginkább Kaplony Helyi Tanácsának az idei évre vonatkozó tervezete. Hétfő este fogadták el a 2023-as évi költségvetést. Minden korábbinál nagyobbra számítanak, az előző évinek több mint kétszeresét tervezik megvalósítani.

A polgármesteri irodában tartották meg a január havi rendes közgyűlést a község önkormányzati döntéseit meghozó testületének tagjai. Az első napirendi pont az idei 3-as számú határozattervezet volt, amely a 2022-es év költségvetési lezárását jelenti. Mint a polgármester ismertette, 2022-re nézve 9 260 000 lej volt a tervezett büdzsé, a megvalósított pedig 6 732 125 lej. Ebből 5,6 millió a központi költségvetésből érkezett (ÁFA-, valamint jövedelemadó-visszaosztás); míg 887 ezer lej a saját jövedelem. A fiskális beszámolót egyöntetűen elfogadta a testület.

A 2023/4-es számú határozattervezet a tartalékalap 2023-as évre vonatkozó felhasználásáról szólt. A tartalékalap erre az évre 1 490 232 lej, ezt az összeget kizárólag beruházásra lehet felhasználni. A javaslat a következő volt:

  • a jelenlegi polgármesteri hivatal részleges felújítására 100 000 lejt használnak fel – mint ismeretes, egy országos kiírás keretében 640 000 lejt pályázott meg sikeresen erre a célra a helyhatóság; a szükséges önrészt, valamint a járulékos költségeket fedezik az elkülönített pénzből;
  • bölcsőde építése és felszerelése Kaplony községben – 85 000 lej – járulékos költségekre;
  • különféle hardverek és szoftverek – 13 000 lej;
  • a kaplonyi orvosi rendelők modernizálása – 540 000 lej;
  • a kaplonyi kultúrház modernizálása – 100 000 lej – járulékos költségek;
  • a kaplonyi deportáltak emlékműve – 20 000 lej – engedélyeztetés, terveztetés költsége;
  • elektromos töltőállomás Kaplony községben – 66 000 lej – tervezési költség;
  • autóbuszmegállók kihelyezése Kaplonyban – 35 000 lej;
  • kaplonyi helyi jelentőségű utcák modernizálása – 250 000 lej – járulékos költségek, önerő;
  • különféle felszerelések beszerzése a közterületfenntartók számára – 200 000 lej.

A 2023/5-ös számú határozattervezet a 2023-as évre vonatkozó jövedelmi és kiadási költségvetésről szól. „Minden korábbinál nagyobbra tervezzük, egész pontosan 15 790 000 lejre. Több mint a fele beruházás lesz/lenne: 6 125 000 lej az aszfaltozás; másik közel 1 millió a közvilágítás; illetve a tartalékalap 1,5 milliója” – fejtette ki a polgármester. „Míg tavaly több mint fél millió lejt biztosítottunk az oktatási intézmény számára, idén is hasonló összegre gondoltunk – egész pontosan 485 ezerre. Ehhez járulna még az is hozzá, hogy igyekszünk a szakembereinkkel segíteni, kisebb munkálatokat ők fognak elvégezni, így pl. két terem szalagparkettával való lefedését. 150 ezer különítünk el az egyházi és a civil szervezetek számára. 30-30-at kapna a két fociklub; 30-at a suli alapítvány; 10-10-et a fúvószenekar egyesülete, illetve a Szivárvány Egyesület; míg a reformátusok 15-öt, a római katolikusok pedig 25-öt. Persze ezeket az összegeket meg kell pályázniuk. Ezen kívül 50 ezret biztosítanánk a fennállásának kerek évfordulóját ünneplő fúvószenekarnak, hogy a község egyik büszkesége illő módon ünnepelhessen.”

A 2023/6-os számú határozattervezet a 2001/416-os törvény kezdeményezettjei számára a Helyi érdekű munkálatok tervezetéről szólt. Minden évben le kell adni egy ilyen jelentést. Idén is megtette az alpolgármester.

A 2023/7-es számú határozattervezet a Kaplony községben lévő 101037-es telekkönyvi számú, Kaplony község köztulajdonát képező terület felosztását célozta meg. „A bölcsőde érdekében, egész pontosan annak érdekében, hogy településfejlesztési engedélyt szerezhessünk ketté kellett osztani a parcellát. Az egyiken van az iskola épülete, az másikra pedig fel lehet építeni a bölcsit. Mindkét parcella kizárólag oktatási intézményként használható, azaz de facto csak papírmunka történt” – részletezte a polgármester.

A 2023/8-as számú határozattervezet egy ügyvédi irodával kötendő szerződésről szól, mégpedig a 2022/218/2375-es bírósági ügy kapcsán. „Egy hölgynek óriási köztartozása van. Éjjeli pillangóként tevékenykedik, és rendszeresen megbüntetik ennek okán. Jelenleg nincs érvényes személyi igazolványa, azonban az utolsó bejelentett lakhelye Kaplony községben volt. Így az itteni helyhatóságot kötelezik arra, hogy a pénzt hajtsa be rajta. Nyilván nem tehetjük. Nem tudjuk elérni. Illetve nincs semmi tulajdona (a községben). Ennek okán a köztartozása mind csak terebélyesedik. Perre van szükség, abban viszont ügyvédi segítségre van szükségünk” – indokolta előterjesztését a polgármester. Mint mindahány korábbi javaslatot, ezt is egyöntetűen szavazta meg a tanács.

A 2023/9-es számú határozattervezet a 2023-as évre vonatkozó helyi adók és illetékek megállapításáról rögzítette. „A nem lakóépületekre vonatkozó törvényi előírást az év végén visszavonták. Így az, amit elfogadtunk az év végén, már nem érvényes. Azonban az áprilisi tanácsülésen, amikor is az infláció mértékét megszabtuk, ezt nem tudhattuk előre. Így most kell dönteni. A lényeg: minden marad a régiben, azaz nem 0,5 százalék lesz, hanem 0,2, mint korábban” – mondta.

Jelentéseket is tudomásul vett a testület, így a „Jelentés Kaplony község 2022-es évre vonatkozó gazdasági, szociális és környezeti állapotáról”; illetve a Szociális asszisztensi és gyámhatósági iroda 2023. január 25-ei 75-ös számú jelentése. Utóbbi kapcsán a polgármester tudatta: „Minden évben le kell adni egy ilyen jelentést. Idén is megtette a szociális asszisztens. Mellesleg ma tartottuk meg a versenyvizsgát, így ismét van szociális asszisztense a községnek, éspedig Csizmár Antal az.

Az Egyebek rendjén szó esett az éjjeli őri szolgálatról. „Árajánlatot kapott a testület. Több alkalommal is egyeztettünk a céggel. Végül hármat kaptunk: 1. havi 8000 lej, valamint ÁFA – ennek az összegnek a fejében éjjelente egy gépkocsi tartózkodna a faluban 2 órát; 2. havi 12 000 lej – egy személyt alkalmaznának a mi éjjeli őreink közül, és egész éjjel a faluban járőröznének; 3. variáns 16 000 lej – két éjjeli őrt alkalmaznának (egy pedig átjönne a közterületfenntartókhoz), és szintén egész éjjel járőröznének a faluban. Utóbbi kettő esetben vásárolnának személygépjárművet, felszerelést, így egyenruhát stb. A testület tagjai végül úgy döntöttek, hogy egyelőre nem élnek a lehetőséggel, minden marad a régiben, azaz továbbra is az éjjeli őreink gondoskodnak a közterület békéjéről éjjelente.