Tisztelt Lakosok!

Javában zajlik a romániai népszámlálás első, úgynevezett önkitöltéses szakasza. A kérdőívek kitöltése két módon lehetséges:

  1. Egyénileg
  2. Települési összeíró ponton egy számlálóbiztos segítségével.

Arra kérjük a lakosokat, hogy lehetőség szerint NE EGYÉNILEG próbálják kitölteni a kérdőíveket, hanem kérjék a számlálóbiztos segítségét az összeíró ponton, ami Kaplony község esetében a polgármesteri hivatalban Baumgartner Márk, a Fényi István Általános Iskolában pedig Altfater József segítségével megvalósítható.

A kérdőív nagyon bonyolult az online kitöltéshez, sokkal összetettebb és több részből áll, mint amelyekkel az internetes kutatásokban találkozhatunk.

A kérdőív kitöltése egy háromtagú családnál több, mint fél órát vesz igénybe gyakorlott számlálóbiztos segítségével.

Az összeíró ponton dolgozó számlálóbiztosok fog segíteni a község lakosainak a kérdőív kitöltésében. Lehetőség szerint minden háztartást felkeresnek, segítséget nyújtanak minden lakosnak. Egyeztetés után háztartásonként 1-1 személyt fognak felhívni, vele fogják közölni, hogy milyen adatok, iratok szükségesek a kérdőív kitöltéséhez.

Ne kapkodjuk el, mi segítünk!

FONTOS, hogy a kérdőívet végig töltsük ki, hiszen az etnikumra, anyanyelvre, felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdések az űrlap vége felé lesznek. Ha elkezdtük a kitöltést, akár több lépésben is, de mindenképpen fejezzük be!

FONTOS továbbá, hogy a magyar nyelven beszélő személyek az ETNIKUMNÁL is lehetőleg a magyart jelöljék meg, hiszen Romániában a nyelvhasználati jogok a népszámláláson vallott etnikumhoz és nem az anyanyelvhez kötődnek!

A következő 10 évben a népszámlálás eredményeinek függvényében:

– érvényesülnek nyelvhasználati jogaink;

– részesülnek oktatási és kulturális intézményeink az állami támogatásokból;

– kapnak állami támogatást egyházaink;

– osztják szét a települések között a lakosságarányosan járó támogatásokat;

– szervezhetik át a közigazgatást, változhatnak a településfejlesztési prioritások és támogatások;

– változnak a lakhatással, a családdal, az oktatással, az egészségüggyel, a foglalkoztatottsággal és szociális helyzettel kapcsolatos döntések.

A magyar közösség számára különösen nagy a tét:

– meg kell mutatnunk, hogy számbelileg is erős közösség vagyunk;

– az egyes megyékben, településeken rögzített számarány meghatározza a kisebbségi és nyelvhasználati jogaink érvényesülését, ami 20%-OS KÜSZÖB ELÉRÉSÉVEL BIZTOSÍTHATÓ;

– iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsát is meghatározzák az elkövetkező 10 évben.

A népszámlálási adatokat nem névhez/személyhez kötötten dolgozzák fel, a személyes adatok védelmét az Országos Statisztikai intézet garantálja.

%d blogger ezt szereti: