Közös földgázbeszerzés

Az Európai Unió (EU) tagállamai számára közös stratégiai gáztartalékok vásárlását lehetővé tevő szabályok elfogadására tett javaslatot szerdán az Európai Bizottság (EB); mindez a földgáztárolás megerősítését és több, alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó gáz hálózatba juttatását is magában foglaló terv részét képezi – írja a Reuters.

Több tagország, köztük Spanyolország, Görögország és Románia is a közös földgázbeszerzést szorgalmazta, meglátásuk szerint ugyanis az intézkedés hozzájárulna a földgázellátás biztonságához. Történt mindez azután, hogy a gázárak az elmúlt hónapokban rekordot rekordra halmoztak, amihez a megnövekedett kereslet és a vártnál alacsonyabb orosz export is jelentősen hozzájárult.

Az igénylésre válaszképpen az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő, amelynek lényege, hogy a rendszerüzemeltetők közösen stratégiai gázkészleteket vásárolhatnak, amelyeket a súlyos gázhiány előidézte vészhelyzetekben lehetne felhasználni. A rendszerben való részvétel önkéntes alapon történik majd. Első lépésként az országoknak jelenteniük kell az Európai Bizottságnak csatlakozási szándékukat, közölve többek között a megvásárolni kívánt gázmennyiséget, a készletek vészhelyzetben történő aktiválására vonatkozó eljárásokat, valamint a várható költségeket és előnyöket.

Az EB javaslata arra is kitér, hogy a tagállamoknak bele kell foglalniuk ezt a tartalékot a regionális gázellátási kockázatértékelésükbe, beleértve a külföldi vállalatok tulajdonában lévő tárolási infrastruktúrával kapcsolatos tényezőket is. Amennyiben kockázatokat azonosítanak, az országoknak mérlegelniük kellene bizonyos intézkedéseket, például azt, hogy kötelezzék rendszerüzemeltetőiket stratégiai készletek vásárlására.

Teresa Ribera spanyol miniszterelnök-helyettes kedden azt mondta a sajtónak, hogy a közös beszerzés elősegítené a kedvezőbb feltételeket a globális gázpiacon. Ezzel szemben más uniós tagállamok hivatalosságai úgy nyilatkoztak, országaik várhatóan nem csatlakoznak a rendszerhez.

Mindazonáltal az EB javaslata nem fog időben hatályba lépni ahhoz, hogy érdemben hozzájáruljon az idei tél áremelkedéseinek leküzdéséhez, alkalmazását ugyanis több hónapos tárgyalások előzik meg az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal, amelyeknek szintén jóvá kell hagyniuk a Bizottság által javasolt szabályokat, annak ellenére is, hogy ellentétes nézeteket vallanak a földgáznak az energetikai átmenetben betöltött szerepéről.

A Bizottság javaslata ugyanakkor azt feltételezné, hogy 2050-ig kössék meg a tagállamok hosszú távú gázellátásáról szóló megállapodásokat, az Európai Unió ugyanis ezt a határidőt szabta meg a karbonsemlegesség elérésére. A földgáz jelenleg az EU energiafogyasztásának egynegyedét biztosítja. Az EU-ban felhasznált földgáz 90%-a importból származik.

AGERPRES

%d blogger ezt szereti: