Idén nem lesz falunap

Főként az egyebek napirendi pont kapcsán, de összességében is igen előremutató, konstruktív tanácsülést tartottak kedd este Kaplonyban. A község döntéshozói a június havi rendes közgyűlésüket a hivatal dísztermében tartották meg.

 

A polgármester mindenekelőtt nyilvánosan is köszönetet mondott a Kaplonyi Helyi Tanács tagjainak annak okán, hogy előző pénteken, a sebtében meghirdetett azonnali tanácsülésre nagy létszámban eljöttek. Egy erdészeti projekt érdekében kellett soron kívüli tanácsülést tartaniuk pénteken reggel 7 órai kezdéssel. „Példaértékű az a hozzáállás!” – emelte ki.

Az előzőleg meghirdetett napirendi pontot egy újabbal egészítette ki.

Az első határozattervezetet a katasztrófaelhárítók vezetője, Zahari Lóránt készítette elő. A testület elfogadta. Szintén egyöntetűen hagyták jóvá a regionális vízügyi hatóság egy tervezetét. Az idei költségvetésből 40 ezer lejt különített el a tanács az egyházi közösségek számára. Ezt meghirdette a hivatal apparátusa, érkeztek is pályázatok, azokat az erre hivatott bizottság rangsorolta, majd 30 ezret ítélt oda a római katolikus, míg 10 ezret a református közösségnek. Ugyan 89 ezret kértek összességében, „csak” 60 ezret lehetett szétosztani a civil szervezetek között. A döntés értelmében 15 ezret kap az oktatásügyi intézmény alapítványa, 15-15 ezret a két sportegyesület, 10-et a fúvósok számára jogi hátteret biztosító alapítvány, míg 5 ezret az új non-profit szervezet, a Szivárvány Egyesület. Ezt a pénzt rövidesen megkapják, és legkésőbb év végéig fel kell használják, és arról számlákkal el kell hogy számoljanak.

A hivatalnak egy bizottságot kell létrehoznia, amely a különféle sajátos társadalmi csoportokkal foglalkozik. Ennek a testületnek kell tagja legyen az egyik tanácsos, végül Tillinger Ferenczet kérték fel erre a feladatra. A tanács jóváhagyta a hivatal személyzetének képzését tervező elképzelést is.

A Domahídi utca melletti tér, zöldövezet telekkönyvezésével lassan haladnak. Egy újabb határozatot kellett ennek kapcsán a testület elé terjeszteni, remélhetőleg most már sikerül végre rendezni a terület sorsát.

Az egyebek napirendi pont kapcsán a polgármester tudatta, hogy eredetileg a községháza mögötti garázs építésére 275 ezer lejt különített el a tanács a tartalékalapból. Ezt az összeget ki kell egészíteniük 60–70 ezer lejjel, mivel legalább 50 százalékos alapanyagár-emelkedés zajlik, illetőleg a tervhez képest egyéb munkálatok is szükségesek. A testület végül elvi beleegyezését adta mindehhez. A költségvetés módosítása nyilán csak egy következő gyűlésen fog megtörténni, viszont a kivitelező addig is megvásárolhatja az alapanyagokat.

A temető mellé parkolót kellene kialakítani – vetették fel. A vezetőség előzőleg kikérte a katolikus egyház tanácsát véleményét – ők örülnének a terület rendezésének. Szó szót követett… Végül elvi beleegyezés született arra nézve, hogy törekednek mintegy 150 ezer lej elkülönítésére. Azt meg fogják hirdetni, az egyházi közösségnek meg kell pályáznia, és persze önerőt kell tennie. Az elképzelés egyébként igen szép, méltó a helyhez.

Döntés született arról, hogy Kaplonyban a napokban nem fognak légi úton szúnyogot irtani. Talán a későbbiekben, és esetleg egyéb módszerekkel…

Felmerült, hogy esetleg egyfajta lovasnap helyszíne legyen Kaplony. A tanács döntése értelmében mindehhez nem biztosítja a labdarúgópályát.

Sok kérvény érkezett. A polgármester arra kérte a testület tagjait, hogy gondolkozzanak rajta, és legközelebb határozzanak.

Az alpolgármester reagált egy rosszindulatú vádra. Tételesen megcáfolta azt. Elvi beleegyezést kért ahhoz, hogy egy vállalkozással megkezdesse az árokrendszer takarítását.

 

%d blogger ezt szereti: