Az idei évre vonatkozó költségvetés-tervezet

A napokban küldi ki a hivatal apparátusa a döntéshozó-testület tagjai számára az idei költségvetés tervezetét. Előreláthatóan kedden tartják meg ugyanis azt a gyűlést, amelyen az egyik (a leginkább fajsúlyos) határozattervezet az idei évre vonatkozó büdzséről szól.

A tervezet szerint összesen 8 332 000 lej lesz az idei költségvetése Kaplony községnek. (Valószínűsíthetően a valóságban némileg kevesebbet sikerül majd kiaknázni, hiszen például a tavalyi évre ugyan 6 403 000 lejt terveztek, azonban végül 5 848 122 lejt sikerült felhasználni.) Az idei költségvetésből saját jövedelemként 935 000 lejt becsültek meg (jelentős a különbség a 2020-as esztendőhöz képest, noha idén a kormányhatározatok értelmében többen helyi illetékeket nem kellett telekre, autóra fizessenek; másoknak pedig egyéb kedvezmények jártak – mégis valószínűsíthető, hogy mintegy 150 ezer lejjel több pénz fog befolyni a községi kasszába).

Az idei költségvetés igencsak jelentős részét, összesen több mint 2 millió lejt beruházásokra szánják az előterjesztők. Egész pontosan: 275 ezer lejt a jelenlegi községháza mögötti garázs felújítására, kibővítésére; 10 ezer lejt a hajdani régi iskola kibővítéséről és felújításáról szóló tanulmány elkészítésére (esetleg oda költözhetne át a polgármesteri hivatal); további 10 ezret a rendelők kibővítéséről és felújításáról szóló tanulmány elkészítésére; 40 ezer lejt kisbusz vásárlására az önkéntes katasztrófaelhárítók számára; 30 ezret a községi kamerahálózat befejezésére; összesen 60 ezer lejt az iskola- és az óvodaépület külső felújításáról szóló tanulmányokra; nagyjából 30 ezret a könyvtárnak is otthonául szolgáló épület felújításának folytatására (egész pontosan kinőtte a jelenlegi helyiségét a községi archívum, így kénytelenek egy újabb szobát arra a célra áldozni, azt pedig nyilván fel kell újítani, illetőleg kellő, például biztonságtechnikai előírások számára előkészíteni); 160 ezret a játszótér felújítására; nagyjából 800 ezret a Domahidi utca menti szabadidős sportközpont megtervezésére, engedélyeztetésére, illetőleg a kivitelezés bő felének elvégzésére; 623 ezer lejt a Magyar utca újraaszfaltozására; 270 ezer lejt a napokban befejezett térkövezésre stb.

A tegnap este a gazdasági bizottság tanulmányozta a tervezetet, ma a sport, holnap a jogi fogja. A tervezetet a tanács tagsága elfogadhatja, módosíthatja, avagy egész egyszerűen akár vissza is utasíthatja.