Szent József-búcsúk a Szatmári Egyházmegyében

Szatmárnémetiben, Nagybányán, Batizon és Kaplonyban is búcsút tartanak Szent József, Szűz Mária jegyese ünnepén.

Szent József, Dávid király családjából származott. Mária jegyese volt, amikor a Szűz, méhében fogant a Szentlélektől. Az összeírás idején, Betlehemben megszületett a gyermek Jézus. A veszély elől József Egyiptomba menekítette családját, majd hazatérésük után Názáretben telepedtek le, ahol ácsként dolgozott. Jézust 12 éves korában a jeruzsálemi templomba vitték el szülei, majd a hazavezető úton aggódva keresték és később a tanítók között a templomban találtak rá. A szentírás keveset ír Józsefről, csak annyit jegyez meg róla, hogy igaz ember volt, de azt is tudjuk, engedelmes, alázatos és családjáról gondoskodó apa.

Bár az őskeresztények is tisztelték Szent Józsefet, ünnepe csak a 10. századtól kezdve szerepel a nyugati naptárban. 1621-ben XV. Gergely pápa tette általánossá az ünneplését. A Habsburg-ház Bécs 1683-as felszabadítását, majd Buda 1686-os felszabadítását részben Szent József közbenjárásának tulajdonította. 1870-ben IX. Piusz pápa az Egyház védőszentjévé nyilvánította.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében: Szatmárnémetiben, Nagybányán, Batizon, Kaplonyban, Aranyosmeggyesen és Nagypeleskén szenteltek templomot Szent József, Szűz Mária jegyese tiszteletére.

Kaplonyban 11 órától kezdődik az ünnepi szentmise, melynek meghívott szónoka György-Mihály Levente csíkszentmiklósi plébános.

A szatmárnémeti Székesegyházban délelőtt 9 és 11 órától tartják a búcsús szentmiséket, melynek főcelebránsa Nm. Ft. Schönberger Jenő megyéspüspök. A 9 órakor kezdődő szentmise szónoka Ft. Hársfalvi Ottó általános helynök, főesperes, székesegyházi plébános. A 11-es szentmise szónoka Ft. Simon Attila püspöki titkár, a székesegyház helyettes plébánosa, ifjúsági- és ministránslelkész. Jelen lesznek „Szent József – a munkás” Férfiszövetség tagjai, akik megalakulásuk 20 éves jubileumát ünneplik és szolgálatot vállalnak a szentmisén.

Nagybányán d.u. fél 5-től román, 6 órától pedig magyar nyelven mutatják be a búcsúsmisét. A szentbeszédet Dr. Vik János a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dékánja mondja.

Batizon 11 órától Dudás Miklós mikolai plébános prédikációjával kerül sor a búcsúsmisére.

Két éve készült ez a felvétel:

https://fb.watch/4hjFejiWNm/