Az idei tervekről és elképzelésekről

Nagy tervekkel és elképzelésekkel indította az idei, nem könnyűnek ígérkező évet Kaplony község önkormányzata. Ezekről a tervekről és a tervek megvalósításának esélyeiről elmélkednék egy picit – nyilvánosan.

Nos, továbbra is csendesen mondom, nehogy illetéktelenek meghallják, Kaplony anyagi értelemben tűrhetően áll. Közel két millió leje van a községnek a tartalékalapban. Mint a legutóbbi, a januári havi rendes tanácsülésen is elmondtam, oktalanság, sőt, már-már ostobaság lenne, ha ezt a pénzt nem igyekeznének a döntéshozók felhasználni. A vezetőség éppen ezért négy konkrét beruházást tervezett erre az évre.

A most pénteken sorra kerülő tanácsülésen a Magyar utca újraaszfaltozásáról szóló tanulmány kapcsán dönthet a testület. Azt a héten kapta kézhez a vezetőség. Ez az aktacsomó tartalmazza a beruházás tervezett maximális összköltségvetését. Mint ismeretes, az utászmérnökök azt javasolták, hogy egységesen három centiméter mélyen marják fel a jelenlegi aszfalt-, illetve betonburkolatot, és az egészre mintegy hat centiméternyi aszfaltréteg kerüljön. Az út szélességét mindenhol meg fogják növelni, így négy méteres lesz az utca. Amennyiben ezt a javaslatcsomagot jóváhagyja a tanács, akkor a szükséges engedélyek beszerzése következik. Előreláthatóan legalább egy hónapot fog igénybe venni ez az időszak, de félő, hogy még többet. Mindenesetre felelősséggel valószínűsíthető, hogy valamikor nyáron meg lehet ejteni magát a munkálatot.

Tarthatatlan állapotok közepette kell hogy tevékenykedjenek az önkormányzat közterület fenntartói. És nincs fedél alatt a traktor, a buldoexkavátor… Szintén elfogadhatatlan állapotok uralkodnak az önkéntes katasztrófaelhárítók háza táján. Ennek okán szorgalmazza többek között az alpolgármester, hogy egy műhely- és garázsépület létesüljön a jelenlegi községháza mögött. Egy látványterv már el is készült. Azonban az általános rendezési terv (PUG) alapján nem igen építhetünk oda ilyesféle épületet sem. Szerencsésebbnek tűnik, hogy a meglévőt modernizáljuk – bővítsük ki –, illetve mellé egy könnyűszerkezetes építményt emeljünk. Egész egyszerűen sokkal olcsóbb így, és gyorsabb is. Nemrég a tűzoltók tartottak egy gyűlést, melyen eldöntötték, hogy a tevékenységükhöz szükségük lenne egy kisbuszra. Abban személyeket is lehetne szállítani, de az alapvető felszerelések, sőt, még jelentős vízmennyiség is elférne. Ennek okán rövidesen a katasztrófa elhárítók felelőse kérvényezni fogja a tanácstól, hogy szerezzen be egy ilyen haszongépjárművet. A garázs-műhelyépület megépítését, kialakítását talán célszerű lenne egy vállalkozásra rábízni, hiszen a jelenlegi alkalmazottaknak bőven van tennivalójuk, és kevesen is vannak egy nagy építmény létrehozásához… Persze a testület fog ebben a témában is határozni.

Mint ismeretes, a játszótér kapcsán nem is olyan régen írásos formát is öltött a megállapodás a római katolikus egyházi közösség és az önkormányzat között. Így immár nincs akadálya, hogy méltó játszótere lehessen a falunak. Minden bizonnyal rövidesen megérkeznek az első árajánlatok, és a soron következő rendes havi tanácsülésen eldőlhet, mely variánst is tartja kívánatosnak a tanács. Mint ismeretes, a községi vezetőség azt kérte a tervezőktől, hogy három lehetőséget ismertessenek: egy alapfelszereltségűt, egy közepeset, illetve egy már-már luxusnak is betudhatót. A legutóbbi tanácsülésen felhívtam a döntést meghozók figyelmét arra, hogy a játszótér különösmód nagy elővigyázatosságot kíván meg, így kizárólag engedéllyel rendelkező beszállítók és kivitelezők foghatnak majd hozzá a létrehozáshoz. Amennyiben a tanács pénzt különít el erre a célra, talán nyáron már lesz hol játszanak közösségi területen méltó körülmények között a gyerekek. Az esetleges félreértések elkerülése végett már most érdemes leszögezni, hogy a játszóteret éjjelre be fogják zárni, és azt továbbra is kamerák fogják „vigyázó szemeikkel pásztázni”.

A negyedik tervezett beruházás egy műfüves labdarúgópálya kialakításáról szól. Hogy ennek hol is lesz a helyszíne, egyelőre nem dőlt el végérvényesen. Mivel továbbra sincs urbanisztikai részlege a kaplonyi helyhatóságnak, a megyei főépítészeti hivatalhoz kell forduljunk. A velük való egyeztetés alapján kiderült, hogy úgynevezett részletes rendezési tervet kell készítenünk itt is, ott is. Így a kubasi út mentén lévő háromszög lehetne az ideális helyszín. Arra a területre a vezetőség egy neves szakemberrel egyeztetve a település történeti és környezeti hagyományait bemutató úgynevezett archeopark létesítését képzelte el. Ellenben a szakemberből államtitkár lett, így ezzel a projekttel nem fog tudni foglalkozni, és egyébként is talán ha a jövő évben kiírnak egy olyan pályázatot, amelyre ezt az elképzelést be lehetne nyújtani. És onnan számolva, még ha minden szerencsésen is alakulna, akkor is leghamarabb két-három év múlva történhetne meg az első kapavágás. Ennek okán született meg az az elképzelés, hogy oda, az Alsó és a Domahidi út kereszteződésében lévő területre képzeljék el a műfüves pályát. Oda öltözőt is kellene létesíteni, de maradna hely ahhoz is, hogy szabadtéri fitnesz eszközöket is kihelyezzenek. A pénteki, soron kívüli tanácsülésen amolyan elvi beleegyezést kér a vezetőség e helyszín mellett. Amennyiben a testület jóváhagyja, akkor íziben meg is rendelik a tervezést.

Mindezeket a beruházásokat meg lehet valósítani a tartalék alapból anélkül, hogy az idei évre vonatkozó költségvetést terhelnénk. Az idei büdzséből egyelőre kizárólag a térkövezés folytatását tervezik, ez már javában zajlik is.

Több pályázat is készül. Már meg van rendelve a régi iskolaépület felújításáról szóló tanulmányt. Az építészmérnök szerint az épület állaga nem indokolja a lebontást, így jelentős felújítási munkálatokat követően esetleg oda költözhetne át a polgármesteri hivatal. Persze azt a beruházást pályázati pénzből valósítanánk meg. De ehhez az első lépés a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Erről is határoznia kell a tanácsnak, egész pontosan arról, hogy megrendeli-e ezt a tanulmányt. Szintén célszerű lenne az orvosi rendelők épületének felújítása, hőszigetelése, a tetőzet cseréje stb. Erre nézve is készülhetne egy tanulmány.

Még az előző vezetőség egyeztetett egy tervező céggel az iskolaudvar felújításáról. Azt az elképzelést bővítenénk ki mindazzal, amit a tanári kar kívánatosnak gondol, és az együttesből alakítanának ki egy nagy beruházás-tervezetet. Amennyiben a tanács tagjai úgy gondolják, ennek a tanulmánynak az elkészítésére is pénzt fognak elkülöníteni. Szintén az előző vezetőség készíttetett el egy tanulmányt az iskola és az óvoda hőszigeteléséről. Az erről szóló pályázatot sajnos nem finanszírozták, viszont most talán lenne egy kiírás, amelybe ismét be lehetne nyújtani. Ennek érdekében a tanulmányt kell aktualizálni, illetve módosítani. Mindez már folyamatban van. Ennek kapcsán is határozniuk kell a döntéshozóknak.

Az előző vezetőség a közvilágítás korszerűsítéséről szóló projektet is elkészíttetett. Arra nézve finanszírozási szerződést is kötöttek a szakminisztériummal. Kisebb hibák miatt eleddig nem sikerült beszerezni az összes engedélyt, ám most mintha lenne rá esély, viszont peres ügy kerekedett ki belőle. Mindenesetre időközben a minisztérium és a jelenlegi vezetőség között új szerződés köttetett, miszerint a kivitelezési határidő: 2022. december 31. Remélhetőleg addig sikerül megvalósítani az amúgy fontos beruházást.

Ezek lennének tehát az idei tervek, egyaránt vannak rövid, közép- és hosszú távú elképzelések. Mind vélhetően nem fog sikerülni, de talán érdemes abban bízni, hogy több igen.

Megyeri Tamás Róbert