Tizennyolc pályázat nyert támogatást

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány kihirdette a MOL Gyermekgyógyító program 12. pályázati kiírásának eredményeit. A MOL Románia által biztosított 400.000 lejes támogatási alapból 18 civil szervezet emocionális és művészetterápiás foglalkozásokat, valamint pszichoszociális beavatkozásokat valósít meg 773 sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő, krónikus beteg vagy súlyos betegségből lábadozó gyermek részére.

„A MOL Románia továbbra is a közösségek megbízható partnere marad, az idén is folytatjuk a gyermekek gyógyításáért indított társadalmi felelősségvállalási programunkat. A MOL Gyermekgyógyító program szükségessége most jobban érzékelhető, mint korábban bármikor, hiszen a járványügyi helyzet fokozta a krónikus betegségekkel vagy fogyatékkal élő gyermekek nehézségeit, meglévő problémáikhoz további szorongások és bizonytalanságok adódtak. Mindannyiunk számára bizakodásra ad okot, hogy számos civil szervezet magas szintű szakmaisággal válaszolt a helyzet kihívásaira. Módszereiket kibővítették és a korlátozások szabta lehetőségekhez igazították, a gyermekekkel és hozzátartozóikkal pedig mélyrehatóbban foglalkoztak. A MOL Románia továbbra is támogatja ezeket a törekvéseket, és bízunk abban, hogy együtt jobbra tudjuk fordítani ezeknek a gyermekeknek a sorsát” – nyilatkozta Camelia Ene, a MOL Románia ügyvezető igazgatója.

A 18 nyertes pályázatot a 2020. november 2. és december 2. között beérkezett 77 pályázati kérelemből választották ki. A pályázó civil szervezetek fogyatékkal élő, krónikus beteg vagy súlyos betegségekből lábadozó gyermekeknek és fiataloknak biztosítanak emocionális- és művészetterápiás tevékenységeket, illetve pszichoszociális beavatkozásokat. Összesen 26 megyéből érkezett pályázati kérelem, 43 egyesület korábban is pályázott a programban. A nyertes pályázatok megvalósítására 2021. február és augusztus között kerül sor.

A 18 nyertes szervezet közül 8 első alkalommal részesül támogatásban, 10 pedig korábban is pályázott sikeresen.

A nyertes egyesületek Bukarestből, illetve Bihar, Brassó, Galac, Giurgiu, Hargita, Kolozs, Kovászna és Maros megyéből valók. A nyertes pályázatok megvalósításában különböző módszereket alkalmaznak, így művészetterápiát (zene, rajz, festészet), játékterápiát, emocionális terápiát (bábozás és szerepjátékok, gyermek pszichodráma, meseterápia), szenzoros integrációt, foglalkozás terápiát, valamint állat-asszisztált terápiát.

„A nyertes pályázatok megvalósítása februárban indulhat, a program futamideje ebben a kiírásban hét hónapra rövidült. Az érdeklődő civil szervezeteknek folyamatos tájékoztatást biztosítunk ebben a hét hónapban és szeptemberben egyaránt, amikor a nyertes szervezetek nyilvánosan bemutatják a megvalósított pályázatok eredményeit. Idén is szeretnénk átadni a legsikeresebben megvalósított pályázattal járó MOL Gyermekgyógyító díjat. A nyertes szervezet egy képviselőjét meghívjuk a soron következő kiírás zsűrijébe. Ezáltal szeretnénk átláthatóságot és egyenlő esélyt biztosítani minden pályázó egyesület számára.” – nyilatkozta András Imre, A Közösségért Alapítvány ügyvezetője.

A nyertes szervezetek listája megtalálható a www.molromania.ro és a www.pentrucomunitate.ro honlapokon.

A MOL Gyermekgyógyító programról

A MOL Gyermekgyógyító programot A Közösségért Alapítvány szervezi a MOL által rendelkezésre bocsátott pénzalapból. 2009-ben indult, és olyan civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek) vagy vallásos intézmények pályázhatnak, melyek fogyatékkal élő, krónikus betegségben szenvedő, vagy súlyos betegségekből lábadozó gyermekek számára szerveznek terápiás programokat.

Tizenkét éves fennállása óta 227 pályázatot támogatott több mint 4 millió lejjel, közel 13.000 gyermek és fiatal megsegítésére.

A MOL Gyermekgyógyító programot 2013-ban, 2015-ben és 2018-ban díjazta a Civil Társadalom Gálája és a Romanian CSR Awards.

A 2020-as kiírás zsűrije: Violeta Stan gyermek-neuropszichiáter főorvos, A Fogyatékos Gyermekekért Európai Akadémia országos koordinátora (a zsűri elnöke), Mugur Ciumăgeanu, a Román Pszichológus Kamara klinikai pszichológia és pszichoterápia bizottságának tagja, Sorin Predescu, a Temesvári Nyugati Tudományegyetem Neveléstudományok karának tanára, Vargancsik-Thörik Krisztina Iringó, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem előadótanára, szociálpedagógus, Weisz Erika, családorvos, gyógytornász, lovasterapeuta, HorsEmotion Egyesület Temesvár.

A MOL-csoportról

A MOL-csoport egy integrált, nemzetközi olaj- és gázipari vállalat, budapesti központtal, mely 25 000 fős nemzetközi és dinamikus munkaerejével több mint 30 országában van jelen és több mint 100 éves iparági múlttal rendelkezik. A MOL kutatási és termelési tevékenységét több mint 75 éves szénhidrogén-ipari tapasztalat támogatja. Jelenleg 8 országban végez kitermelési tevékenységet és 13 országban rendelkezik kutatási eszközökkel. A MOL-csoport négy finomítót és két petrolkémiai üzemet működtet integrált ellátási lánc menedzsment keretében Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban, kiskereskedelmi hálózata pedig több mint 2000 töltőállomást számlál Közép- és Délkelet-Európa 10 országában.

A MOL Romániáról

A MOL Románia a MOL-csoport egyik leányvállalata, ugyanakkor Románia egyik legjelentősebb olajipari vállalata, több mint 20 éves jelenléttel a hazai piacon. A MOL Románia gazdag termék- és szolgáltatás portfólióval rendelkezik az üzemanyag, kenőanyag, petrolkémiai termékek és bitumen forgalmazása területén. A vállalat 218 töltőállomást üzemeltet, valamint két üzemanyag-lerakatot Mezőtelegden és Gyurgyevóban (Giurgiu), valamint egy LPG terminált Mezőtelegden. A MOL Románia volt az első olyan olajipari vállalat Romániában, amely hűségprogramot indított; a MOL MultiBonus program 2 alkalommal nyert első helyezést a QUDAL romániai hűségprogramokat rangsoroló piackutatásában. 2017-től kezdődően a MOL Románia annak a NEXT-E projektnek része, amely 40 elektromos töltőállomás telepítését célozza. A MOL Románia aktív tagja a romániai közösségeknek egy olyan kiterjedt társadalmi felelősségvállalási platform révén, amely felöleli a Mentor, Gyermekgyógyító, Zöldövezet, Tehetségtámogató és a Jogosítvány a jövőhöz programokat. A körülbelül 250 alkalmazottat foglalkoztató MOL Románia székhelye Kolozsváron van, rendelkezik továbbá irodákkal Bukarestben és Aradon is.

A Közösségért Alapítványról

A Közösségért Alapítvány non-profit szervezet, amelyet 2008-ban Kolozsváron hoztak létre azzal a céllal, hogy a tehetség, a szorgalom, a tudás, a szolidaritás, a közösségben rejlő értékek kibontakozhassanak és hozzájáruljanak egy élhetőbb és humánusabb környezet kialakításához. Az Alapítvány céljait kulturális, oktatási, társadalmi, szabadidős, közösségi és sporttevékenységek szervezésének az elősegítésével, tehetséges gyerekek és fiatalok támogatásával próbálja megvalósítani, de oda kíván figyelni a beteg fiatalokra és gyerekekre, valamint az őket segítő szervezetekre is.

MOL Gyermekgyógyító program, 12. kiírás, 2020

A nyertes pályázatok rövid bemutatása

Az Életet a napoknak című pályázatot a Nagyváradi Hospice Emanuel Alapítvány szakemberei valósítják meg, súlyos vagy gyógyíthatatlan betegséggel élő gyermekek és hozzátartozóik részére szerveznek pszichoszociális beavatkozásokat, művészetterápiát és játékterápiát.

A galaci Gyermekszív Alapítvány munkatársai az Érzéseim világa – a fogyatékos gyermek igényeinek 360°-os szemlélete című pályázatban fejlesztő foglalkozásokat (szenzoros integráció, meseterápia, logopédia) szerveznek megkésett fejlődésű gyermekek részére.

Mi az emocionális terápia és hogyan segíthet nekünk? a címe a The Story of Autism Egyesület pályázatának, melyben emocionális terápiás beavatkozásokkal – színjátszás, rajzolás, bábozás, mesemondás – autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermekek szociális-emocionális képességfejlesztését végzik.

A P.A.V.E.L. Egyesület emocionális, multiszenzoriális és meseterápiát fog biztosítani a bukaresti Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu kórház onkológiai részlegére beutalt gyermekek és egy szülőjük részére a Mesék és érzések a kórházban fekvő gyermekek megsegítéséért pályázatban.

Értelmi fogyatékos gyermekek érzelmi-szabályozásának fejlesztése kutyás terápia segítségével a címe a Kozmutza Flóra Egyesület pályázatának, melyben húsz értelmi fogyatékkal élő tanulónak segítenek a négylábú terapeuták négy hónapon át, érzelmeik felismerésében és kezelésében.

A hang lenyomata című pályázatban játék- és drámaterápiás foglalkozásokat szerveznek a VAR Egyesület szakemberei huszonnégy hallássérült vagy cochleáris implantátummal rendelkező serdülőnek.

Művészetterápiát és játékterápiát (sandtray play) alkalmaznak a K’arte Egyesület munkatársai harminc, szorongással küzdő gyermek és szüleik terápiájában az Equilibrum pályázat keretében.

A Vízalatti Kutatások Központ Egyesület Ha egy ajtó bezárul, mások kinyílnak! című pályázatában a TUSMA technológiát alkalmazzák fogyatékos gyermekek fejlesztése érdekében. A TUSMA egy speciális víz alatti zenehallgatás, amely hidroterápiás elemeket ötvöz zeneterápiával és vizualizációs gyakorlatokkal.

A Prosperitas Vitae Egyesület a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központban alkalmazott terápiás tevékenységei kiegészítéseként zeneterápiával és asszisztált zeneterápiával (Soundbeam) fog hozzájárulni harminc kisgyermek fejlődéséhez a Kapcsolódás a világgal hangok által II. pályázat keretében.

A Brassói Atipic Egyesület szakemberei a Zene és szín az autista gyermekekért pályázatban zeneterápiával és kombinált művészetterápiával segítenek autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermekeknek érzelmeik kezelésében, szociális és motoros készségeik fejlesztésében.

A Virtuális játékokkal a fejlődésért című pályázatban a Szent Gellért Alapítvány fogyatékos gyermekek számára adaptált videojátékkal egészíti ki a járulékos terápiák palettáját, amely a fejlődéshez szükséges mozgások elvégzéséhez plusz motivációt és játékos keretet biztosít a sérült gyermekeknek.

A gyergyószentmiklósi Salvator Alapítvány több éve hiánypótló tevékenységet végez a Gyergyói-medencében. A Megtartó LÓerő II. pályázat keretében tizenöt, fogyatékkal élő gyermeket és hozzátartozóikat segítik a lovasterápiás tevékenységekkel.

Az Albert és Mosolyok Egyesület a Terápiák Tárlata országos online adatbázisának koncepcióját és kivitelezését tűzte ki célul. Egy olyan honlapot szeretnének létrehozni, amelyen kapcsolatba hozzák a fogyatékos gyermeket nevelő családokat és a számukra szolgáltatásokat biztosító cégeket és civil szervezeteket.

A Piros Orr Egyesület a The wonder of music című pályázatban zeneterápiával és a zeneterápiás eszközökkel való játék útján segíti a súlyos fogyatékkal élő gyermekeket, akiknek ezáltal fejlődnek kommunikációs, motoros készségeik és emocionális kifejezőkészségeik.

Születés után elhagyott gyermekek megsegítését tűzték ki célul a Bambini in Emergenza Egyesület munkatársai. A harmónia visszaállítása – az Andreea Damato Központ gondozásában levő gyermekek pszichoszociális rehabilitációja érdekében pályázatban művészetterápiát, harcművészeteket és meseterápiát ajánlanak a gyermekek ellenállóképességének növelése érdekében.

A csíkszeredai Szent Anna Speciális Szakiskola huszonnégy tanulójának szervez tevékenységeket az Elfi Egyesület. Pszichodrámával, rajzolással-festéssel és metaforikus (OH) kártyákkal segítenek a fiataloknak az önismeretük fejlesztésében.

A Művészetterápia fafaragással és bútorfestéssel pályázatban az Oklándi Gyermekotthon huszonnégy bentlakójának biztosít foglalkozásterápiát a Comite Oklánd Egyesület.

Az Érezd a Mágiát Egyesület foglalkozásterápiával járul hozzá harminc, autizmus spektrumzavarral küszködő gyermek önbizalmának növeléséhez, érzelmi kifejezőkészségük, valamint szociális készségeik fejlesztéséhez.

Közlemény