Szerdán gyűlnek

Tanácsülést tart a Kaplonyi Helyi Tanács 2021. január 27-én. Négy határozattervezet szerepel a naprendi pontok között, illetve egy „Egyebek” című.

Szó lesz a tavalyi év költségvetéséről. Az előző esztendőt gazdasági szempontból igencsak jól zárta az önkormányzat, a tartalékalapba kifejezetten jelentős pénzmennyiséget sikerült átcsoportosítani. Az ott lévő összegeket azonban kizárólag beruházásra lehet felhasználni.

Határozhatnak továbbá a Sport utca bekebelezéséről (erre azért van szükség, hogy esetlegesen aszfaltozni lehessen arra, netán a gázvezetéket vezessék ki oda is stb.). A megyei vízszolgáltató kér egy határozatot – azt is jóváhagyhatják a kaplonyi döntéshozók is. Félévente jelentést tesz a tanács elé a hivatal szociális ügyekkel foglalkozó munkatársa. A gondozókról számol be. December 31-én 31 gondozó volt a faluban – ők olyan személyek, akik egy betegséggel élőnek a gondozását főállásban végzik, ezért jórészt a központi költségvetésből, kisebb részt a helyiből bért kapnak. Rajtuk kívül van 25 betegséggel együtt élő olyan kaplonyi lakos, aki nem alkalmazott gondozót, ezért ő maga kap juttatást. Továbbá sajnos négy betegséggel élő gyermek is van a községben. A szociális referens feladata követni, hogy a gondozók elvégzik-e a felvállaltakat, és erről időközönként be kell számolni a falu döntéshozói számára is.

A végső napirendi pont az „Egyebek” lesz. Vélhetően az idei évre szóló tervekről, beruházásokról is szó lesz.