Helyben is vannak kedvezmények

A helyi adók és illetékek kifizetésére nézve is kedvezményt igényelhetnek azok, akiknek a szüleit annak idején deportálták.

Mint ismeretes, a 2020. november 5-ei, 232-es számú törvény értelmében 500 lejes havi juttatásra jogosultak a többi között a kommunista diktatúra éveiben politikai okok miatt életüket vesztett személyek gyermekei. Az 1990/118-as törvényt módosító és kiegészítő tervezet szerint az 1945. március 6-a után a kommunista állam elnyomó szerveivel folytatott küzdelemben vagy parasztfelkelésekben elhunytak gyermekei, a fogságban elhunytak vagy eltűntek gyermekei, a pszichiátriai kórházakba erőszakkal beutaltak és a deportáltak és kényszerlakhelyre hurcoltak gyermekei kaphatják meg az 500 lejes havi juttatást.

Csép Éva Andrea parlamenti képviselő korábban elmondta: „megalapozott és szükségszerű, hogy a kommunista rendszer áldozatainak a leszármazottjai is részesüljenek kárpótlásban, hiszen sajnos az akkori rendszer elvei alapján, ‘egészségtelen eredetű’ személyeknek voltak nyilvántartva és rengeteg diszkrimináló helyzetnek voltak kitéve.” A törvénymódosítás szavatolja a következőket: az elhunyt kommunista diktatúra áldozatainak a leszármazottjai (gyerekei) 500 lejes havi juttatásban részesülnek; az a leszármazott, aki abban az időszakban született vagy kiskorú volt, ugyanarra a juttatásra jogosul mint az elhunyt szülő; az a gyerek aki a törvény által előírt szituációk lejárta után született, az elhunyt szülő juttatásának az 50%-ra jogosult.

A jogosultság nem alanyi jogon jár, hanem igényelni kellett. Vélhetően sok-sok kaplonyi személy is kaphatja a kiegészítő juttatást. A törvény értelmében ők a helyi adókra és illetékekre vonatkozóan is kedvezményt kérhetnek. A községházán formanyomtatványokat találnak, azzal lehet kérni a kedvezményt. Mégpedig a nevükön lévő ház, beltelek, avagy legtöbb egy személygépjármű okán. A kérvényhez a személyi igazolvány másolatát, a jogosultságot igazoló bizonylat másolatát, illetve a terület, ház, gépjármű tulajdoni lapjáról készült másolatot kell csatolni.

A községházán mindenkinek igyekeznek segíteni.