A pályázási lehetőségekre fókuszálni

Sikeresnek mondható az első polgármesteri fogadóóra. Mint hírül adta, szombaton várta a lakosokat a községházán a polgármester. Ez alkalommal négyen keresték fel.

Egy hölgy a Kubasi útra szeretne sebességkorlátozó táblákat. Mint mondta, az út mentén lévő házak repedeznek, mivel a hídon túlra tartó tehergépjárművek, traktorok nagy-nagy sebességgel közlekednek. Nyilván tisztában van azzal, hogy nagyon sokak megélhetése az út meglétéhez kötődik. Azt is sejti, hogy belátható időn belül nem lehet megoldani, hogy egyfajta elkerülő úton lehessen a Krasznán túlra jutni, azonban gondoljunk a lakosokra is – kérte. A polgármester ennek kapcsán jelezte, hogy egyeztetni fog a közlekedésügyi bizottság tagjaival, és a korlátozó táblák kitétele vélhetően jó megoldás lesz.

Két hölgy földügyekkel kapcsolatban kereste fel az elöljáróságot. Sajnos sok segítséget egyelőre nem kaptak. Az esetüket feljegyezték, a héten néminemű választ fognak kapni.

Egy fiatal hölgy a tanácsadói munkakör felől érdeklődött. Mint ismeretes, a legutóbbi tanácsülésen a testület elfogadta a polgármester azon kezdeményezését, hogy egy személlyel bővüljön a polgármesteri hivatal alkalmazottainak köre. Egész pontosan létrehozta a polgármester tanácsadói munkakört. Az az elképzelés, hogy ez a személy a projektekkel fog foglalkozni, ugyanis a vezetőség nagyon bízik abban, hogy a község boldogulásának egyik alapfeltétele a sikeres pályázás. Munkaügyi értelemben ez szerződéses munkaviszonyt jelent. Kizárólag a polgármester mandátumáig érvényes, tehát nem köztisztviselői állás. A hatályos jogi előírások értelmében a polgármester azt alkalmaz erre a tisztségre, akiben megbízik, akivel tud együtt dolgozni, akinek a tanácsaira szüksége van. Jelen esetben Fleisz Áron mérnökembert fogja már holnap alkalmazni a kaplonyi önkormányzat. A mai tanácsülésen a bérezése kapcsán kell meghozni egy formális döntést.

Az új feladatkör nyilván többletkiadást jelent a falu kasszájára nézve. Azonban azzal is célszerű tisztában lenni, hogy „cserébe” egy mérnökember lesz teljes munkaidős alkalmazottja a községházának. Az mindenképpen előremutató, hogy egy személynek a feladata a pályázatok menedzserelése lesz.

Mindezt az érdeklődő hölgynek is tudatta a polgármester. Elmondta, hogy az alapkoncepció az, ha lesz valamely üresedés a hivatalon belül, a lehető legnyilvánosabban meghirdetik a lehetőséget, és a törvények szellemében választják ki a jelentkezők közül azt, akit végül alkalmazni fognak. Ennek szellemében kérte, hogy egy alkalmazási kérvényt tegyen le, és alkalomadtán az alapján jelezni fogják neki, ha lesz üresedés. A tanácsadói feladat azonban nem véletlenül sajátos, erre nem kell pályázni, erre a mindenkori polgármester választ ki egy szerinte megfelelő személyt.

Ezen a héten is lesz fogadóóra. Amennyiben valamely ügyet szeretne személyesen megbeszélni a polgármesterrel, keresse fel szombat délelőtt a községházát. 10 és 14 óra között egyfajta fogadóórák keretében van lehetősége az észrevételeit, a javaslatait elmondani. Javasolt, hogy előre egyeztessen időpontot, nehogy más is akkorára érkezzen. Egyeztetni a közösségi felületen, telefonon vagy személyesen lehet.

Hét közben is fel lehet keresni a polgármestert, illetve a hivatal bármely más munkatársát, azonban az adminisztrációs, illetve egyéb jellegű feladatok okán nem mindig érnek rá. Ezért tűnik szerencsésnek a hétvégi fogadóórák „intézménye”.

Ezen alkalmakon a polgármester igyekszik mindent meghallgatni, azonban jó tudni, hogy meglehetősen korlátozottak a lehetőségei. Az észrevételeket, javaslatokat, ötleteket, felvetett gondolatokat összegezni fogja, és azokat lehetőség szerint határozattervezet formájában a község döntéshozói, azaz a helyi tanács tagjai elé tárni. Érdemes tudni azt is, hogy a polgármester nem jártas sem jogi, sem lelki, sem hasonló ügyekben. Így kevéssé tűnik életszerűnek, hogy ezekben a témákban érdemi választ tudna adni.

Nem titkoltan főként a lakossági visszajelzésekre, javaslatokra kíváncsi a polgármester. Feltehetően ezekben a témákban érdemes felkeresni. Mindenkit tisztelettel vár!