Nyílt levél Mosdóczi Vilmosnak!

A békesség szükségességének hangsúlyozásánál többet vártam a tizenkét éves polgármesteri rutint a háta mögött tudó politikai ellenfelemtől. Kétségtelen, hogy abba kell hagynunk a civakodást. De kérem, ennek alapfeltétele, egymás megbecsülése és tisztelete. Amennyiben valahol, valamikor a valótlant állítottam, álljon elő vele. Ne csak utalgasson rá.

Igyekszem megérteni a frusztrációit, a dühét, a csalódottságát, ugyanakkor tudatom azt is, hogy az önsajnálat és a sajnálatkeltés, a sebek nyalogatása csak azoknak az embereknek szimpatikus, akik továbbra is a semmitevés és önsajnálat medrében szeretnének kapálózni és bűnösöket, mindenféle külső okokat keresni, amik miatt Kaplony sajnos nem fejlődhet a kellő mértékben. A komfortzónából ki kell lépni, a konfliktusokat és problémákat érzelmileg és értelmileg felnőtt módon kellene kezelni. A sajnálatkeltés semmiképp nem fér össze azzal, amit egy jó vezetőtől joggal elvárhatunk.

Engedelmükkel én igyekszem számon kérni a polgármester urat. Mosdóczi Vilmos négy esztendeje ezeket jelentette meg ígéret gyanánt a közösségi felületén (mind a mai napig megtalálható ez a bejegyzés):

• a szennyvíz-munkálatok befejeztével, az utcák rendbetétele (utak, járdák, átkelők)

• az Alsó utca végén egy szép park és játszótér kialakítása

• a tavaly ősz óta tervezett, polgármesteri hivatal átköltöztetése a szemközti iskola épületébe

• újabb pályázatok készítése és a megnyertek befejezése

• továbbra is tisztességgel és becsülettel dolgozni Kaplonyért.

Az első tervezet, ígéret alapjában véve sikerült. Bár talán ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ez a polgármester személyén kívül köszönhető a helyi tanács egész testületének, hiszen utóbbi adta hozzá a pénzt (a tervezetek zömét mindahány tanácstag megszavazta!). A második felvetés, azaz a Kubai út előtti park létrehozása egyelőre nem sikerült. (Örömmel olvasom, hogy tervezik, de konkrétum még nem történt. És amennyiben tervezik is, kik fognak határozni? A lakosokat megkérdezik előtte? Egyáltalán fogják őket tájékoztatni? Minek oda még egy játszótér? Nem messze tőle van egy, az sincs megfelelően karban tartva. Nem lenne jobb máshova: a labdarúgópálya mellé, vagy a sportcsarnok szomszédságába? Én erről is megkérdeztem a lakosokat. Ön miért nem tette?) A községháza elköltöztetését szintúgy nem sikerült megvalósítani a mögöttünk álló négy év alatt. Újabb pályázatokat sem sikerült készíteni. Az országos vidékfejlesztési program keretében közvilágítást pályázott meg a község, de a kivitelezés egyelőre várat magára. Évek óta! Ugyanebben a kiírásban Mezőfény (amely valóban gazdagabb település) több mint húszszor akkora értékű támogatást pályázott meg, méghozzá sikeresen, és ott már meg is kezdődött a kivitelezés. A többi szomszédos településen is hasonló a helyzet. Ez tény! Tisztességgel, becsülettel dolgozni Kaplonyért! – nagyon helyes hozzáállás. Én is erre készülök.

Polgármester úr, kérem, értse meg, hogy nem civakodni akarok, nem is az Ön személyével van bajom. Azonban egész egyszerűen meg kell nézzük a számokat. A Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium honlapján közölt adatok szerint Kaplony a mögöttünk álló évtized viszonylatában a Szatmár megyei községek között a 42. (saját jövedelem szerint, a lakosságszámhoz viszonyítva). Éves összjövedelem tekintetében, szintén megyei viszonylatban az 55-ek, az uniós eredetű források felhasználásának viszonylatában pedig az 54-ek vagyunk. Azaz minden tekintetben az utolsók egyike. Évi szinten lakosonként mindössze csak 62 eurónyit használunk fel (megyei szinten az átlag 81 euró, de kérem, mi az elsők között kellene hogy legyünk). (Magasabb ez az érték: Kálmánd, Börvely, Csanálos, Mezőfény, Kismajtény, Piskolt, Szaniszló, Érkávás, Mezőterem stb. községekben.)

Ezen kell változtatni!

Ezt pedig csak közösen tehetjük meg. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Magyar Polgári Párt, a Romániai Német Demokrata Fórum és a többi helybeli politikai szervezet összefogása révén. Én erre törekszem. Nem egyéni dicsőségre, nem további négy évnyi lassú haladásra. Kérem, hogy fogjunk össze! Legyen ebben partner. Értse meg, hogy nem Ön ellen indulok én, vagy a többiek. A polgármesterjelöltség nem azt jelenti, hogy megosztásra törekszünk. Mindösszesen csak azt jelezi, hogy erőt érezek magamban a kaplonyiak érdekeinek hatékonyabb érdekérvényesítésére. És az kétségtelen, hogy az a folyamat közösen jobban sikerülhet.

Megyeri Tamás Róbert