Kisboldogasszony-búcsúk

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kisboldogasszony titulussal az egyházmegyében a szaniszlói, láposbányai, turcibányai, nagybocskói, pálfalvai, körtvélyesi és csanáloserdői templomok rendelkeznek.

Szűz Mária születését ünnepli az egyház Kisboldogasszony ünnepén, minden év szeptember 8-án. Ez egyben a jeruzsálemi Szent Anna templom felszentelésének napja is. A templom a hagyomány szerint azon a helyen épült, ahol Szent Joachimnak és Szent Annának, Mária szüleinek a háza állt, vagyis ahol Mária született. Az ünnepet a keleti kereszténység az ötödik, a nyugati a VII. századtól kezdve tartja. A nyugati egyházi naptárba valószínűleg I. Szergiusz pápa iktatta be. A magyar Kisboldogasszony elnevezésre a 15. századtól kezdve vannak adatok.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a szaniszlói, láposbányai, turcbányai, nagybocskói, pálfalvai, körtvélyesi és csanáloserdői templomok titulusa Kisboldogasszony. Pálfalván szeptember 6-án, vasárnap délután két órától tartják a búcsúmisét Teffenhart István ny. plébános szentbeszédével.

Láposbányán az ünnep napján, 8-án, kedden délelőtt tizenegy órától lesz a búcsúmise Seffer Dániel ugocsai esperes prédikációjával. Szaniszlón ugyanazon napon és időben lesz a búcsú, Ulmer Mihály szakaszi plébános ünnepi szónoklatával. Turcibányán kedden délután egy órától Egeli Ferenc kökényesdi plébános szentbeszédével tartják a búcsút. Nagybocskón szintén 8-án, de este hat órától kezdődik a búcsús szentmise a templomudvaron, Simon Attila püspöki titkár, székesegyházi helyettes plébános prédikációjával.

Körtvélyesen a búcsú megünneplésére szeptember 13-án, vasárnap, délután kettőtől kerül sor.