Egy könyv margójára

Egyszer sem jártam Kaplonyban, amíg ismeretségbe nem kerültem a helybeli polgármesterrel. A régióhoz semmilyen kapcsolat nem fűzött. Ennek megvolt azaz előnye, hogy nem voltak előítéleteim, jó vagy rossz tapasztalataim, így mintegy kívülállóként tudtam e területre és az itt élő emberekre tekinteni.

2019-es első látogatásom után megismertem Kaplony barátságos, segítőkész lakóit. A terepmunka zömét 2019 február–2020 március között sikerült lebonyolítani, majd kiegészítő adatgyűjtéseket 2020 augusztusáig végeztem. Az első kötetben több mint 4500 lakos neve, a másodikban több mint 2500 diák neve szerepel.

A Kaplonyról szóló könyv első kötete szeptember első felében, a második kötet október második felében fog megjelenni. Annak ellenére, hogy voltak ,,hangok” a faluban pro és kontra a könyv időzítésének (megjelenésének) időpontjával kapcsolatban, a szerző szeretettel ajánlja Kaplony minden lakosának olvasásra a múlt és a jelen eseményeit, történéseit.

A könyvet, ha kérés lesz rá, egy előre kitűzött napon be fogjuk mutatni a kaplonyiaknak.

Szerintem mások nézetének és meggyőződésének illő és köteles tiszteletben tartása mindegyikünk jellemére vall. Csak úgy várhatjuk el és követelhetjük meg a magunk nézetének és meggyőződésének tiszteletben tartását, ha viszont mi is hasonlóképpen – tiszteletben tartjuk mások nézetet és meggyőződését, ha az teljességgel nem fedi is a miénket.

Papp Lajos