Határon átnyúló támogatási lehetőségeket keres Nagykároly önkormányzata, erről lesz szó egy holnapi találkozón is. Egyebek között például a várost Kaplonnyal, Csanálossal és Mezőfénnyel összekötő kerékpárútra is igyekeznek pályázni. Kovács Jenő polgármester kifejtette ennek kapcsán: a nagykárolyi önkormányzat szívesen veszi, ha a környező települések is csatlakoznak.

Levelet hozott ma reggel a drótposta, éspedig Makár Júlia építészmérnök tájékoztatja benne Máncz Dezsőt, és rajta keresztül Mosdóczi Vilmos polgármestert arról, hogy akár a közeljövőben meg is kezdődhet az ő munkájuk, a központ elképzelési tervezet elkészítése. Sőt, abból kézzelfogható valóságot már akár most, a választások előtt meg lehet valósítani.

„Természetesen” volt hevesnek bátran nevezhető vita a mai kaplonyi tanácsülésen, de voltak akár bizakodásra okot adó pillanatok is. A lényeges kérdésekben a döntéshozó-testület elfogadta a polgármester által jegyzett indítványokat, noha több észrevételt is megfogalmaztak. Ennek jegyében jóváhagyták a községháza, a kultúrház melletti udvar, tér rendezését, térkövezését, továbbá szintén rábólintottak az óvoda előtti járdafelület rendezésére, és aszfaltozásra a közösségi ház előtti területen. Az erről szóló költségvetés-módosítást megszavazták.

Ma is labdarúgó-varázslat helyszíne volt a börvelyi műfüves focipálya. A pár éve létrehozott komplexum amúgy a helybeliek elmondása szerint önfenntartó. Egész pontosan a hálókat kellett nemrégiben kicserélni – idővel azért megkopnak –, és a helyi költségvetésből mindössze pár száz lejjel kellett kiegészíteni azt az összeget, ami a bérleti díjakból az előző évben összegyűlt.